بررسی معرفی مدل های آنتروپی و شانون و کاربرد آنهاپاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی معرفی مدل های آنتروپی و شانون و کاربرد آنهاپاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 25 قیمت: 7700 تومان تعدادمشاهده 1
پاو وینت معرفی مدل های آنتروپی و شانون و کاربرد آنهابخشی از مطالب:
آنتروپی در نظریه اطلاعات معیاری عددی از میزان اطلاعات یا میزان تصادفی بودن یک متغیر تصادفی است. به بیان دقیق تر آنتروپی یک متغیر تصادفی، امیدریاضی میزان اطلاعات حاصل از مشاهدهٔ آن است. همچنین آنتروپی یک منبع اطلاعات، حد پایین امید بهترین نرخ فشرده سازی بدون اتلاف داده ها برای آن منبع است.
مقدمه:

آنتروپی یک مفهوم بسیار با اهمیت در علوم اجتماعی، فیزیکی و تئوری اطلاعات می باشد. وقتی که داده های یک ماتریس تصمیم گیری، به طور کامل مشخص باشد، می توان از روش آنتروپی برای ارزی وزن های استفاده کرد. ایده روش فوق، این است که هرچه پراکندگی در مقادیر یک شاخص، بیشتر باشد، آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است.

فهرست:

مقدمه
طبقه بندی مدل بر اساس خواست استفاده کننده
طبقه بندی مدل ها براساس اه مورد نظر در برنامه ریزی
عناصر مدل های ریاضی
کاربرد آنتروپی شانون در تحلیل تاپسیس
گام های روش شانون
ضریب جینی
کلمات کلیدی مرتبط:
پاو وینت معرفی ,مدل های ,آنتروپی و ,شانون و کاربرد آنها , , , , , ,آنتروپی در , نظریه , اطلاعات معیاری , , , برنامه ریزی ,عناصر , مدل های ,ریاضی ,کاربرد ,آنتروپی ,شانون در ,تحلیل ,تاپسیس ,گام های روش شانون ,ضریب جینی, مقالات مرتبط در این دسته بتن ریزی در آب پاو وینت بررسی شیمی سیمان و مراحل تولید آن پاو وینت بررسی نسوزها و انواع آن پاو وینت بررسی اصول گودبرداری پاو وینت بررسی پنجره های آلومینیومی پاو وینت بررسی , تحلیل کامل اتصالات ساختمانی پاو وینت بررسی ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان پاو وینت بررسی بتن خود تراکم scc پاو وینت بررسی وصله مکانیکی میلگرد (وصله با کوپلر)پاو وینت بررسی کلیات چگونگی نگهداری و دپو مصالح ساختمانی در کارگاه فایل پاو وینت بررسی نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری فایل پاو وینت فایل پاو وینت ایمنی کارگاه های ساختمانی بررسی آشنایی با فینیشر(ماشین آلات ساختمانی و راه سازی فایل پاو وینت بررسی روش ها و ایمنی ت یب ساختمان پاو وینت بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خا تر برگ بامبو پاو وینت بررسی مقایسه سقف کوبیا با سقف یوبوت و پیش تنیده پاو وینت بررسی تاثیر روان کننده بر خصوصیات بتن پاو وینت بررسی اجرای پی در ساختمان پاو وینت

بررسی نسوزها و انواع آن پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی نسوزها و انواع آن پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 50 قیمت: 5800 تومان تعدادمشاهده 1

پاو وینت نسوزها و انواع آن

بخشی از مطالب:


نسوزها موادی هستند که حرارت های بالا را به خوبی تحمل کرده (بسته به نوع مصرف مقاومت حرارتی نسوزها متفاوت است.)ودر ان حرارت در واکنش های شیمیایی فراورده ای که در کوره در حال شکل گرفتن می باشد شرکت نکرده و در مقابل سایش و ضربه مقاومت نمودهو در ان حرارت به هیچ وجه تغییرات فیزیکی و شیمیایی در ان ظاهر نمی شود.
نسوزها موادی هستند که حرارت های بالا را بخوبی تحمل کرده و در آن حرارتها در واکنش شیمیایی فرآورده ای که در کوره در حال شکل گرفتن می باشد شرکت نکرده و در مقابل سایش و ضربه مقاومت نموده و در آن حرارت به هیچ وجه تغییرات فیزیکی و شیمیایی در آن ظاهر نشود.
*طبق تعرف بین المللی مواد سرامیکی غیر ف ی هستند (سرامیکهایی که حاوی یک جز ف ی می باشند نیز مشمول این تعریف هستند).
*مواد نسوز معمولاً نقطه ذوب مشخصی ندارند و غالباً در یک دامنه دمایی کم و بیش باریک ذوب یا نرم می شوند در نتیجه به جای بیان یک نقطه ذوب مشخص دمای نرم شدن به وسیله تعیین شاخص م وط زگر اندازه گیری می شود.
* خواص نسوزها ۱. درجه حرارت

هرکوره باتوجه به حرارتی که برای پخت و بعمل اوردن محصول خود نیاز دارد، محتاج به نسوزی است که بتواند حرارت کوره را به خوبی تحمل نماید، در این صورت نسوزها با توجه به محل مصرف می باید بتوانند حرارت کوره را به خوبی تحمل نموده و به مرحله خمیری نرسند در این صورت باد حرارت قابل تحمل برای نسوزها چند درصد بیشتر از حرارت موجود در کوره باشد.
۲. تغییر شکل

می دانیم کلیه اجسام در مقابل حرارت های بالا تغییر شکل می دهند و معمولا در موقعیکه حرارت بالا می رود منبسط شده و در موقع سرد شدن منقبض می گردد. اگر در یک کوره ذوب اهن یا پخت سیمان قطعات نسوز منبسط شوند و به هم فشار وارد کنند در ابتدا موجب محکمتر شدن به یکدیگر و اتصال بیشتر انها به بدنه کوره می شوند ولی رفته رقته در اثر زیاد شدن انبساط، نسوزها به یکدیگر فشار اورده و باعث د شدن خود می گردند. و اگر از ابتدا نسوزها را با فاصله بچینند تا از این فشار جلوگیری کنند یا نسوزها در اثرانقباض تقلیل حجم پیدا کنند در جای خوذ لق شده و موجب فرو ریختن نسوز می گردد. پس ملاحظه می گردد که نسوزها مخصوصا در کوره های گردنده باید دارای خاصیتی باشند که انقباض و انبساط انها موجب د شدن یا فروریختن انها نشود.
۳. تغییر عناصر متشکله در اثر حرارت

نسوزهایی که در مواد اولیه انها بعضی از ا یدهای اهن مانند ا ید آهن (iii) و ا ید آهن (ii) وجود دارد اگر از مواد موجود در کوره گازco تولید شود این گاز با ا یژن موجود در ا ید اهن ترکیب شده و به گاز کربن دی ا ید تبدیل گردیده و متصاعد می شود و اهن موجود در نسوزها را ازاد نموده و موجب تغییر ماهیت نسوزها می شود از این رو حداکثر مقدار مجموع این ا یدها و سایر ا یدهای گداز اور مانند آ وا ید منیزیم نباید در نسوزها از ۵ درصد کند.
۴. شرکت در واکنش های شیمیایی

نسوزها نباید در واکنش های شیمیایی که در مواد داخل کوره صورت می گیرد شرکت نموده و روی خواص محصول اث بگذارند. بدین لحاظ باید قبلا محیط کوره از نظر انکه ا یدکننده است یا احیا کننده تشخیص داده شود و نسوز مناسب انتخاب گردد.
۵. مقاومت در برابر نیروهای موجود در کوره

نسوزها باید در مقابل نیروهایی (مانند سایش – فشار – ضربه و…)که از طرف مواد داخل کوره به انها وارد می شود بخوبی مقاوم بوده و مخصوصا باید قابلیت تحمل بار کوره را داشته باشند.
کلمات کلیدی مرتبط:
,پاو وینت ,نسوزها ,نسوزها ,۵ قابلیت , مقالات مرتبط در این دسته بتن ریزی در آب پاو وینت بررسی شیمی سیمان و مراحل تولید آن پاو وینت بررسی معرفی مدل های آنتروپی و شانون و کاربرد آنهاپاو وینت بررسی اصول گودبرداری پاو وینت بررسی پنجره های آلومینیومی پاو وینت بررسی , تحلیل کامل اتصالات ساختمانی پاو وینت بررسی ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان پاو وینت بررسی بتن خود تراکم scc پاو وینت بررسی وصله مکانیکی میلگرد (وصله با کوپلر)پاو وینت بررسی کلیات چگونگی نگهداری و دپو مصالح ساختمانی در کارگاه فایل پاو وینت بررسی نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری فایل پاو وینت فایل پاو وینت ایمنی کارگاه های ساختمانی بررسی آشنایی با فینیشر(ماشین آلات ساختمانی و راه سازی فایل پاو وینت بررسی روش ها و ایمنی ت یب ساختمان پاو وینت بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خا تر برگ بامبو پاو وینت بررسی مقایسه سقف کوبیا با سقف یوبوت و پیش تنیده پاو وینت بررسی تاثیر روان کننده بر خصوصیات بتن پاو وینت بررسی اجرای پی در ساختمان پاو وینت بررسی میراگر و جداگر پاو وینت

بررسی اصول گودبرداری پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی اصول گودبرداری پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 50 قیمت: 6100 تومان تعدادمشاهده 1
پاو وینت اصول گودبرداریبخشی از مطالب:.

گودبرداری به چند منظور انجام می شود، که از دلایل اصلی آن می توان به رسیدن عمق و خاک سفت (خاک بکر) اشاره کرد. گود برداری نوعی کار ژئوتکنیکی محسوب می شود .

موضوع گودبرداری و طراحی و اجرای سازه های نگهبان در ی عمران دارای گستره وسیعی است و نیاز به بررسی ها و مطالعات و ملاحظات ژئوتکنیکی، سازه ای ، مواد و مصالح، تکنولوژیکی و اجرایی و اقتصادی و اجتماعی دارد. در نتیجه می توان گفت که انتخاب روش مناسب بستگی به جمیع شرایط تأثیرگذار دارد و می توان در شرایط مختلف، به صورت های گوناگونی باشد. از سوی دیگر، تئوری ها و روش های اجرایی گود برداری و سازه های نگهبان، هم مبتنی بر اصول تئوریک و هم متأثر از ملاحظات اجرایی و تجربی، توأماً است.

پایدارسازی جداره های گودبرداری به صورتها و روشهای مختلفی صورت می گیرد که از جمله آنها به روشهای : مهار سازی (anchorge) ، دوخت به پشت (tie back) ، دیواره دیافراگمی (diaphragm wall) ، مهار متقابل (reciprocal support) ، اجرای شمع (piling) ، سپر کوبی (sheet piling) ، و اجرای پا (truss construction) اشاره نمود.

۲- انواع روشهای پایدارسازی گود

۲-۱- روش مهار سازی

در این روش، برای مهار حرکت و رانش خاک، با استفاده از تمهیداتی خاص، از خود خاک های دیواره کمک گرفته می شود. ابتدا در حاشیه زمینی که قرار است گودبرداری شود، در فواصل معین چاههایی حفر می کنیم. عمق این چاهها برابر با عمق گود به اضافه ی مقداری اضافه برای شمع بتنی انتهای تحتانی این چاهها است.

پس از حفر چاهها، در درون آنها پروفیل های شکل یا شکل قرار می دهیم. به منظور تأمین گیرداری و مهاری کافی برای این پروفیل ها، انتهای پروفیل ها را به میزان ۰٫۲۵ تا ۰٫۳۵ عمق گود، پایین تر از رقوم کف گود در درون بخش شمع ادامه می دهیم و در انتهای پروفیل ها نیز شاخکهایی را در نظر می گیریم.

سپس، شمع انتهای تحتانی را ، که قبلاً آرماتوربندی آن را اجرا کرده و کار گذاشته ایم، بتن ریزی می کنیم. بدین ترتیب پروفیل های فولادی مزبور در شمع مهار می شوند و پروفیل های فولادی همراه با شمع نیز در خاک مهار می گردند. پس از اجرای مراحل فوق، عملیات گودبرداری را به صورت مرحله به مرحله اجرا می کنیم. در هر مرحله، پس از برداشتن خاک در عمق آن مرحله، برای جلوگیری از ریزش خاک، با استفاده از دستگاههای حفاری ویژه، در بدنه ی گود چا هایی افقی یا مایل، به قطر حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر، دزر جداره ی گود حفر می کنیم. آنگاه درون این چا ها میلگردهایی را کار گذاشته و سپس درون آنها بتن تزریق می کنیم. طول این چا ها، به نوع خاک و پارامترهای فیزیکی و مکانیکی آن، و نیز به عمق گود بستگی دارد و مقدار آن در حدود ۵ تا ۱۰ متر است.

پس از انجام این مرحله، پانلهای بتنی پیش ساخته ای را در بین پروفیلهای قائم قرار داده و آنها را از سویی به میلگردهای بیرون آمده از چا ها به نحو مناسبی متصل می کنیم و از سویی دیگر پانلها را به پروفیلهای قائم وصل می کنیم. به جای استفاده از این پانلهای پیش ساخته می توانیم آنها را به صورت درجا اجرا کنیم. همچنین می توانیم ابتدا بر روی دیواره آرماتور بندی کرده و سپس بر روی آن بتن پاشی (s crete) کنیم.
کلمات کلیدی مرتبط:
پاو وینت , اصول ,گودبرداری , , , , , ,گودبرداری , طراحی و ,اجرای ,سازه های ,نگهبان در , ی عمران , , , , ,انواع روشهای ,پایدارسازی گود , ,۲-۱ ,روش مهار سازی , , ,بتن پاشی (s crete) کنیم., مقالات مرتبط در این دسته بتن ریزی در آب پاو وینت بررسی شیمی سیمان و مراحل تولید آن پاو وینت بررسی معرفی مدل های آنتروپی و شانون و کاربرد آنهاپاو وینت بررسی نسوزها و انواع آن پاو وینت بررسی پنجره های آلومینیومی پاو وینت بررسی , تحلیل کامل اتصالات ساختمانی پاو وینت بررسی ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان پاو وینت بررسی بتن خود تراکم scc پاو وینت بررسی وصله مکانیکی میلگرد (وصله با کوپلر)پاو وینت بررسی کلیات چگونگی نگهداری و دپو مصالح ساختمانی در کارگاه فایل پاو وینت بررسی نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری فایل پاو وینت فایل پاو وینت ایمنی کارگاه های ساختمانی بررسی آشنایی با فینیشر(ماشین آلات ساختمانی و راه سازی فایل پاو وینت بررسی روش ها و ایمنی ت یب ساختمان پاو وینت بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خا تر برگ بامبو پاو وینت بررسی مقایسه سقف کوبیا با سقف یوبوت و پیش تنیده پاو وینت بررسی تاثیر روان کننده بر خصوصیات بتن پاو وینت بررسی اجرای پی در ساختمان پاو وینت بررسی میراگر و جداگر پاو وینت

بررسی پنجره های آلومینیومی پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی پنجره های آلومینیومی پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 28 قیمت: 6700 تومان تعدادمشاهده 1
پاو وینت پنجره های آلومینیومیبخشی از مطالب:

سیستم پنجره های آلومینیوم با برخورداری از تنوع زیاد در فرم ، گستردگی و رنگ یراق آلات و تنوع بازشو، نیازهای صنعت ساختمان را برآورده ساخته است.
درب و پنجره در ساختمان نقش بسیار موثر درساختمان دارد .که به ما امکان دید بصری و نور و در گاهی مواقع در ایجاد تهویه ساختمان نقش اساسی دارد که به بهتر زندگی در ساختمان کمک زیادی میکند .
پروفیل های در و پنجره که اجزایی از ساختمان میباشند.
به هر کدام اجزای تشکیل دهنده درب و پنجره ها، پروفیل گفته میشود.
پروفیلهای آلومینیومی، اگر چه مقاومت و شکل پذیری خوبی دارند، رسانای خوب گرما هستند و بنابراین گرما را سریع تر از دست می دهند و مستعد تعریق هستند. با آنالیز یا پوشش دادن، می توان از زنگ زدگی یا ت یب الکتروشیمیایی آلومینیوم جلوگیری کرد. همچنین، مقاومت گرمایی چهارچوب های آلومینیوم می تواند با قرار دادن نوارهای عایق کننده پلاستیکی پیوسته، میان بخشی درونی و بیرونی چارچوب، بهبود یابد.
و…

فهرست مطالب:
تاریخچه
پنجره آلومینیمی
پروفیل های پنجره آلومینیمی
اجزای یک نمونه پنجره آلومینیومی
نصب پنجره
مراحل نصب پنجره
کف پنجره
نقشه های اجرائی

این فایل با فرمت پاو وینت در ۲۸ اسلاید قابل ویرایش با کیفیت و افکت مناسب جهت ارائه های کلاسی تهیه شده است.


کلمات کلیدی مرتبط:
پاو وینت , پنجره های , آلومینیومی , , , , ,سیستم ,پنجره های ,آلومینیوم , ,درب و پنجره در , ساختمان , ,پنجره آلومینیمی ,پروفیل های پنجره آلومینیمی ,اجزای یک نمونه پنجره آلومینیومی ,نصب پنجره ,مراحل نصب پنجره ,کف پنجره ,نقشه های اجرائی , ,این فایل با فرمت پاو وینت در ۲۸ اسلاید قابل ویرایش با کیف, مقالات مرتبط در این دسته بتن ریزی در آب پاو وینت بررسی شیمی سیمان و مراحل تولید آن پاو وینت بررسی معرفی مدل های آنتروپی و شانون و کاربرد آنهاپاو وینت بررسی نسوزها و انواع آن پاو وینت بررسی اصول گودبرداری پاو وینت بررسی , تحلیل کامل اتصالات ساختمانی پاو وینت بررسی ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان پاو وینت بررسی بتن خود تراکم scc پاو وینت بررسی وصله مکانیکی میلگرد (وصله با کوپلر)پاو وینت بررسی کلیات چگونگی نگهداری و دپو مصالح ساختمانی در کارگاه فایل پاو وینت بررسی نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری فایل پاو وینت فایل پاو وینت ایمنی کارگاه های ساختمانی بررسی آشنایی با فینیشر(ماشین آلات ساختمانی و راه سازی فایل پاو وینت بررسی روش ها و ایمنی ت یب ساختمان پاو وینت بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خا تر برگ بامبو پاو وینت بررسی مقایسه سقف کوبیا با سقف یوبوت و پیش تنیده پاو وینت بررسی تاثیر روان کننده بر خصوصیات بتن پاو وینت بررسی اجرای پی در ساختمان پاو وینت

بررسی , تحلیل کامل اتصالات ساختمانی پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی , تحلیل کامل اتصالات ساختمانی پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 28 قیمت: 4800 تومان تعدادمشاهده 2
پاو وینت تحلیل کامل اتصالات ساختمانی


بخشی از مطالب:
جهت وصل یک یا چند قطعه در ساختمانهای فولادی نیاز به یک قطعه رابطی می باشد که دو قطعه بتوانند توسط جوش به هم متصل شوند که این قطعه رابط همان انواع اتصالات است .
ساختِمان یا بنا، سازه ای است که برای س ت و به عنوان س ناه یا برای کار ساخته می شود که محیط را به دو بخش بیرون و درون تقسیم می کند. ساختمان هایی که از نظر بلندا از اندازه مشخصی بلندتر باشند ساختمان های بلندمرتبه گفته می شود. در ایران ساختمان بلندمرتبه طبق مصوبه سال ۱۳۷۷ شورای عالی شهرسازی و معماری به ساختمان های بالاتر از شش طبقه گفته می شود.[۱] ساختمان های بسیار بلند نیز اصطلاحاً آسمان اش یا برج نامیده می شوند.به ساختمان های بزرگ و باارزش قدیمی بیشتر عِمارَت گفته می شود.

ساختمان های بتنی

ساختمانی است که برای اسکلت اصلی آن از بتن آرمه (سیمان، شن، ماسه و فولاد به صورت میلگرد ساده یا آجدار) استفاده شده باشد.

در این نوع ساختمان، سقفها به وسیله تاوه (دال)های بتنی پوشیده می شود، یا از سقف های تیرچه بلوک یا سایر سقف های پیش ساخته استفاده می شود.
برای ساخت دیوارهای جدا کننده (پارتیشن ها) ممکن است از انواع آجر مانند سفال تیغه ای، آجر ماشینی سوراخ دار، آجر معمولی فشاری، فوم استاندارد ضد حریق، تیغه گچی یا چوب استفاده شود.
همچنین ممکن است از دیوارهای بتن آرمه هم استفاده شود که در این صورت نوع این دیوارها دیوار برشی می باشد.
در این نوع ساختمان برای ساخت شاه تیرها و ستون ها از بتن آرمه (بتن مسلح) استفاده می شود.ساختمان های بتونی استحکام زیادی در برابر حوادث طبیعی دارند.
ساختمان های ف ی

در این نوع ساختمان ها برای ساختن ستون ها و پل ها از پروفیل های فولادی استفاده می شود.
در ایران معمولاً برای ساختن ستون ها از تیر آهن های i {\displaystyle i} i دوبل یا بال پهن های تکی استفاده می نمایند.
برای اتصالات از نبشی-تسمه و برا س ل سیب ی زیر ستون ها از صفحه فولادی (بیس پلیت) استفاده می شود و معمولاً دو قطعه را به وسیله جوش به هم متصل می نمایند (استفاده از پرچ یا پیچ و مهره نیز متداول است).
در این نوع ساختمان برای مقابله با ز له از باد بندهای ف ی استفاده می شود.

هر ساختمان ف ی ترکیبی از اعضای جدا از هم است که این اعضا باید به طریق مناسبی به یکدیگر متصل شوند. در واقع اتصالات در ساختمان های ف ی شامل اتصالات مختلف است:

(نظیر تیر به ستون و ستون به فونداسیون و سایر اجزا به یکدیگر)

اتصالات شامل عناصر اتصال دهنده است:

(ور ق ها،قطعات تقویتی،ورق های اتصال در گره،نبشی ها و لچک های اتصال)

ابعاد اتصال باید طوری طراحی شود که تنش موجود محاسبه شده بر مبنای تحلیل سازه برای بارهای موثر و درصدی از مقاومت اعضای متصل شونده از تنش مجاز مورد نظر کمتر گردد..

ساختمان های بنایی

منظور از ساختمان های بنایی ساختمان هایی هستندکه مصالح آنهااز آجر،بلوک سیمانی ویا سنگ ساخته شده اندودر آنها تمام یاقسمتی از بار های قائم توسط دیوار های با مصالح بنایی تحمل می شود.:برای ساختمان های کوچک که از ۲ طبقه نمی نمایندو یا حدکثر ارتفاع آنها از صفر صفر زمین ۸ متر می باشد می توان از این نوع ساختمان استفاده نمود.

اسکلت اصلی این نوع ساختمان ها آجری بوده و برای ساختن سقف ها در ایران معمولاً از پروفیل های فولادی i {\displaystyle i} i و آجر به صورت طاق ضربی استفاده می گردد؛ یا از سقف تیرچه و بلوک استفاده می شود.
در این نوع ساختمان برای مقابله با نیروهای جانبی (نظیر ز له) باید حتماً از شناژهای روی کرسی چینی و زیر سقف ها استفاده شود؛ همچنین در ساختمان های آجری معمولاً دیوارهای حمال در طبقات مختلف روی هم قرار می گیرند و اغلب پارتیشن ها نیز همین دیوارهای حمال می باشند.
حداقل عرض دیوارهای حمال نباید از ۳۵ سانتی متر کمتر باشد.و یا به عبارت دیگر برای دیوار های با مصالح بنایی ، حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع نباید از یک دهم برای دبوار های مهار نشده کمتر باشد

اتصالات مختلفی را در اسکلت ف ی می توان نام برد :

اتصال پرچی

اتصال جوشی

اتصال پیچی

که هریک از آن ها دارای محاسن و معایبی می باشد که در این جا به دلیل استفاده از اتصالات جوشی د ر ساختمان مورد نظر فقط به معایب و محاسن جوش اکتفا می کنیم.

انواع اتصالات جوشی:

اتصال لب به لب

اتصال روی هم

اتصال سپری

اتصال گوشه

اتصال پیشانی
کلمات کلیدی مرتبط:
پاو وینت ,تحلیل کامل , اتصالات ,ساختمانی , , , , , ,وصل یک یا چند قطعه در ,ساختمانهای فولادی , ,اتصال پرچی , ,اتصال جوشی , ,اتصال پیچی , , , , ,انواع اتصالات جوشی: , ,اتصال لب به لب , ,اتصال روی هم , ,اتصال سپری , ,اتصال گوشه , ,اتصال پیشانی, مقالات مرتبط در این دسته بتن ریزی در آب پاو وینت بررسی شیمی سیمان و مراحل تولید آن پاو وینت بررسی معرفی مدل های آنتروپی و شانون و کاربرد آنهاپاو وینت بررسی نسوزها و انواع آن پاو وینت بررسی اصول گودبرداری پاو وینت بررسی پنجره های آلومینیومی پاو وینت بررسی ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان پاو وینت بررسی بتن خود تراکم scc پاو وینت بررسی وصله مکانیکی میلگرد (وصله با کوپلر)پاو وینت بررسی کلیات چگونگی نگهداری و دپو مصالح ساختمانی در کارگاه فایل پاو وینت بررسی نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری فایل پاو وینت فایل پاو وینت ایمنی کارگاه های ساختمانی بررسی آشنایی با فینیشر(ماشین آلات ساختمانی و راه سازی فایل پاو وینت بررسی روش ها و ایمنی ت یب ساختمان پاو وینت بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خا تر برگ بامبو پاو وینت بررسی مقایسه سقف کوبیا با سقف یوبوت و پیش تنیده پاو وینت بررسی تاثیر روان کننده بر خصوصیات بتن پاو وینت بررسی اجرای پی در ساختمان پاو وینت بررسی میراگر و جداگر پاو وینت

بررسی ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 43 قیمت: 7700 تومان تعدادمشاهده 2
پاو وینت ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان
بخشی از مطالب:


هر پروژه معماری برای تأمین اه مشخص و انجام فعالیت های معینی طراحی می شود.
فضاهای مورد نیاز هر پروژه بر اساس نوع فعالیت ها و دسته بندی آنها مشخص می گردد.ابعاد و مشخصات فضاها با توجه به نوع و حجم فعالیت ها و مبلمان و لوازم مورد استفاده و استاندارهای موجود معین می شود فهرست فضاهای مورد نیاز هر پروژه به همراه تعداد و مساحت و ویژگی های اصلی هر فضا بعنوان برنامه فیزیکی در شماره ملاحضه می شود.


طراحی ساختمان به طور وسیع بر پایهٔ نامه های معمارانه، ی و تکنیکی بر می گردد. تمام پروژه های ساختمانی نیازمند سرویس های طراح ساختمان است که معمولاً یک معمار یا ساخت که دارای مدرک باشد، است. در پروژه های کوچکتر و ساده تر معمولاً به یک فرد حرفه ای و دارای مدرک نیاز نیست و طراحی این پروژه ها معمولاً زیر دست یک طراح ساختمان، نقشه کش یا یک طراح داخلی و پیمان کا ر می باشد. اما پروژه های بزرگتر و پیچیده تر نیازمند خدمات عدهٔ زیادی از افراد حرفه ای و آموزش دیده که تحت نظارت یک معمار باشند، است.

در هر ساختمانی بسته به نوع و سبک کاربری خود (مس ی – اداری – تجاری) باید ۳ بخش به صورت ا امی طراحی شود.

بخش اول طراحی معماری ساختمان که شامل پلان ها و طراحی سه بعدی داخلی و نمای ساختمان میباشد.

بخش دوم طراحی سازه ی ساختمان بر اساس آیین نامه های داخلی یک کشور که از روی آن طراحی نقشه های اجرایی کشیده شده و ساختمان (سازه) اجرا میشود.

بخش سوم طراحی تاسیسات ساختمان که در آن به طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی پرداخته میشود.

هر کدام از موارد بالا به عهده ی یک شخص میباشد , بخش اول بر عهده ی ین معماری , بخش دوم بر عهده ی ین عمران و در نهایت بخش سوم هم وظیفه ی ین مکانیک میباشد.

مقدمه:

تراکم ۱۰۰% قطعه زمین ۱۵۰۰ : هر ۵% کاهش سطح همکف ۱۰% به تراکم اضافه می شود. حداقل سطح همکف ۲۰% حداکثر سطح خالص ۴۵% بدون ۲۰% مساحت راه پله قطعه زمین بیش از ده هزار مترمربع : تراکم ۱۸۰% و ۱۵% مساحت مختص معابر و سطح نسبت به میزان باقیمانده مساحت کل محاسبه می شود. ناخالص زیربنای یک واحد مس ی ۱۶۰ مترمربع و حداقل زیربنای ناخالص ۱۱۰ متر مربع

.

فهرست:

ضوابط واستانداردهای طراحی ساختمان های مس ی
تراکم کم
تراکم متوسط:
تراکم زیاد
حیاط:
پله فرار و آسانسور
پخی
پیش آمدگی ساختمانی در گذرها
رعایت محدودیت ارتفاع
پارکینگ
ضوابط ساختمانی مجتمع های مس ی
ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازی
ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری

.

عنوان: ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: ۴۳ اسلاید
کلمات کلیدی مرتبط:
پاو وینت ,ضوابط , شهرداری و ,استانداردهای ,طراحی ,ساختمان , , ,ضوابط و ,استانداردهای , طراحی ,ساختمان های ,مس ی ,تراکم کم ,تراکم متوسط: ,تراکم زیاد ,حیاط: ,پله فرار و آسانسور ,پخی ,پیش آمدگی ساختمانی در گذرها ,رعایت محدودیت ارتفاع ,پارکینگ ,ضوابط ساختمانی مجتمع های مس ی ,ضوابط و مقررات ترا, مقالات مرتبط در این دسته بتن ریزی در آب پاو وینت بررسی شیمی سیمان و مراحل تولید آن پاو وینت بررسی معرفی مدل های آنتروپی و شانون و کاربرد آنهاپاو وینت بررسی نسوزها و انواع آن پاو وینت بررسی اصول گودبرداری پاو وینت بررسی پنجره های آلومینیومی پاو وینت بررسی , تحلیل کامل اتصالات ساختمانی پاو وینت بررسی بتن خود تراکم scc پاو وینت بررسی وصله مکانیکی میلگرد (وصله با کوپلر)پاو وینت بررسی کلیات چگونگی نگهداری و دپو مصالح ساختمانی در کارگاه فایل پاو وینت بررسی نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری فایل پاو وینت فایل پاو وینت ایمنی کارگاه های ساختمانی بررسی آشنایی با فینیشر(ماشین آلات ساختمانی و راه سازی فایل پاو وینت بررسی روش ها و ایمنی ت یب ساختمان پاو وینت بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خا تر برگ بامبو پاو وینت بررسی مقایسه سقف کوبیا با سقف یوبوت و پیش تنیده پاو وینت بررسی تاثیر روان کننده بر خصوصیات بتن پاو وینت بررسی اجرای پی در ساختمان پاو وینت بررسی میراگر و جداگر پاو وینت

بررسی بتن خود تراکم scc پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی بتن خود تراکم scc پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 27 قیمت: 6700 تومان تعدادمشاهده 2
پاو وینت بتن خود تراکم scc

بخشی از مطالب:

پژوهشگران عرصه مصالح ساختمانی طی سال ها در تلاش بوده اند تا با ایجاد تغییراتی در اجزای مختلف این ماده، اصلاحاتی را مطابق با نیازهای موجود اعمال کرده و به خواص جدید یا برتری از بتن دست پیدا کنند. این تلاش ها در طی سال ها منجر به پیدایش بتن های توانمند، فوق توانمند، سبک، الیافی و غیره شده است. یکی از این انواع بتن که ظهور آن به چندین دهه قبل بازمی گردد، بتن خودمتراکم است که با ویژگی های خاص خود، امکانات جدیدی را در اختیار ین قرار داده است که با استفاده از آن ها می توان بر مشکلات ناشی از عدم تراکم مناسب در سازه های بتنی، از جمله کاهش عمر مفید و دوام سازه ها فائق آمد.
مقدمه:

بتن خود تراکم ، شامل بازه گسترده ای از طرح های اختلاط می باشد که خواص بتن تازه و سخت شده لازم برای کاربری های خاص دارا می باشند . اگرچه مقاومت هم چنان معیار اصلی موفقیت این بتن می باشند اما ویژگی های بتن تازه آن ، بسیار گسترده تر از بتن معمولی و متراکم شده توسط لرزاننده ها می باشد .

.

فهرست:

بتن خود تراکم
مبانی طراحی مخلوط بتن خود تراکم
تنظیم طرح مخلوط

.

عنوان: بتن خود تراکم scc

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: ۲۷ اسلاید
کلمات کلیدی مرتبط:
پاو وینت , بتن ,خود تراکم , scc , , , , , مصالح ساختمانی , ,بتن خود تراکم ,مبانی طراحی مخلوط بتن خود تراکم ,تنظیم طرح مخلوط , ,. , ,عنوان: بتن خود تراکم scc , ,فرمت: پاو وینت , ,تعداد صفحات: ۲۷ اسلاید, مقالات مرتبط در این دسته بتن ریزی در آب پاو وینت بررسی شیمی سیمان و مراحل تولید آن پاو وینت بررسی معرفی مدل های آنتروپی و شانون و کاربرد آنهاپاو وینت بررسی نسوزها و انواع آن پاو وینت بررسی اصول گودبرداری پاو وینت بررسی پنجره های آلومینیومی پاو وینت بررسی , تحلیل کامل اتصالات ساختمانی پاو وینت بررسی ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان پاو وینت بررسی وصله مکانیکی میلگرد (وصله با کوپلر)پاو وینت بررسی کلیات چگونگی نگهداری و دپو مصالح ساختمانی در کارگاه فایل پاو وینت بررسی نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری فایل پاو وینت فایل پاو وینت ایمنی کارگاه های ساختمانی بررسی آشنایی با فینیشر(ماشین آلات ساختمانی و راه سازی فایل پاو وینت بررسی روش ها و ایمنی ت یب ساختمان پاو وینت بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خا تر برگ بامبو پاو وینت بررسی مقایسه سقف کوبیا با سقف یوبوت و پیش تنیده پاو وینت بررسی تاثیر روان کننده بر خصوصیات بتن پاو وینت بررسی اجرای پی در ساختمان پاو وینت

بررسی وصله مکانیکی میلگرد (وصله با کوپلر)پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی وصله مکانیکی میلگرد (وصله با کوپلر)پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 38 قیمت: 7500 تومان تعدادمشاهده 2

پاو وینت وصله مکانیکی میلگرد (وصله با کوپلر)

بخشی از مطالب:

کوپلر چیست؟

کوپلرها که به آن ها کوپلینگ های میله یا کوپلر میلگرد نیز می گویند، ابزارهایی مستحکم و مقاوم در مقابل نیروهای مختلف وارد شده به سازه بوده که از آن ها برای اتصالات مختلف میلگردها استفاده می گردد. دستگاه کوپلر میلگرد مستقل از شرایط و وجود بتن، به دلیل ساختار تقویت شده دنباله دار، اطمینان مناسبی را در تحمل بار برای آرماتورها ایجاد می نماید.


مقدمه:

استفاده از تکنولوژیهای جدید برای ارتقاء کیفیت سازه و کاهش هزینه های تولید در صنعت ساختمان علاوه بر یک نیاز یک ضرورت انکار ناپذیر به شمار می آید.
بهبود کیفیت سازه باعث عمر طولانی آن می گردد وعلاوه بر آن خسارات وارده به سازه را در مقابل حوادث طبیعی مثل زمین لرزه کاهش خواهد داد. استفاده از وصله های مکانیکی برای اتصال آرماتورها در سازه های بتنی یکی از را ارهای بهبود کیفیت در صنعت ساختمان به شمار می آید.

.

فهرست:

اتصالات مکانیکی آرماتور جایگزین اتصال اورلپ
حدود کاربرد اتصالات مکانیکی
مزایای فنی اتصال مکانیکی نسبت به اتصال اورلپ
ای از اشکالات روش اورلپ:
اتصالات مکانیکی آرماتورها:
مراحل اجرای وصله مکانیکی:
روشهای مختلف رزوه کاری در اتصال مکانیکی:
مراحل اجرایی:
کوپلر:
انواع کوپلر:
۱-کوپلر استاندارد:
۲-کوپلر تبدیل:
کوپلر جوشی:
کوپلر انتهایی:
کوپلر پیچی:
کوپلر موقعیت:
منابع

.

عنوان: وصله مکانیکی میلگرد (وصله با کوپلر)

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: ۳۸ اسلاید
کلمات کلیدی مرتبط:
,پاو وینت ,وصله , مکانیکی ,میلگرد ( ,وصله با کوپلر) , , , ,کوپلر , ,کوپلرها , کوپلینگ های میله یا , کوپلر میلگرد , , ,اتصالات , مکانیکی ,آرماتور ,جایگزین ,اتصال ,اورلپ ,حدود کاربرد اتصالات مکانیکی ,مزایای فنی اتصال مکانیکی نسبت به اتصال اورلپ , ای از اشکالات روش اورلپ: ,اتصالات , مکانیک, مقالات مرتبط در این دسته بتن ریزی در آب پاو وینت بررسی شیمی سیمان و مراحل تولید آن پاو وینت بررسی معرفی مدل های آنتروپی و شانون و کاربرد آنهاپاو وینت بررسی نسوزها و انواع آن پاو وینت بررسی اصول گودبرداری پاو وینت بررسی پنجره های آلومینیومی پاو وینت بررسی , تحلیل کامل اتصالات ساختمانی پاو وینت بررسی ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان پاو وینت بررسی بتن خود تراکم scc پاو وینت بررسی کلیات چگونگی نگهداری و دپو مصالح ساختمانی در کارگاه فایل پاو وینت بررسی نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری فایل پاو وینت فایل پاو وینت ایمنی کارگاه های ساختمانی بررسی آشنایی با فینیشر(ماشین آلات ساختمانی و راه سازی فایل پاو وینت بررسی روش ها و ایمنی ت یب ساختمان پاو وینت بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خا تر برگ بامبو پاو وینت بررسی مقایسه سقف کوبیا با سقف یوبوت و پیش تنیده پاو وینت بررسی تاثیر روان کننده بر خصوصیات بتن پاو وینت بررسی اجرای پی در ساختمان پاو وینت بررسی میراگر و جداگر پاو وینت

بررسی شیمی سیمان و مراحل تولید آن پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی شیمی سیمان و مراحل تولید آن پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 50 قیمت: 5800 تومان تعدادمشاهده 1
پاو وینت شیمی سیمان و مراحل تولید آن


بخشی از مطالب:سیمان ماده ای چسبنده است که قابلیت چسبانیدن ذرات به یکدیگر و بوجود آوردن جسم یکپارچه و محکم از ذرات متشکله را دارا می باشد و از ترکیب مصالح آ ی، رس، سیلیس و ا یدهای معدنی در دمای ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد ساخته می شود. ب
*اگرچه از زمانهای بسیار گذشته اقوام و ملل مختلف به نحوی با استفاده از سیمان در ساخت بنا سود می جستند، ولی اولین بار در سال ۱۸۲۴ ، سیمان پرتلند به نام “ژوزف آسپدین” که یک معمار انگلیسی بود، ثبت شد. به لحاظ شباهت ظاهری و کیفیت بتن های تولید شده از سیمانهای اولیه به سنگهای ناحیه پرتلند در دورست انگلیس ، سیمان به نام سیمان پرتلند معروف شد و تا به امروز برای سیمانهایی که از مخلوط نمودن و حرارت دادن مواد آ ی و رسی و مواد حاوی سیلیس ، آلومینا و ا ید آهن و تولید کلینکر و نهایتا آسیاب نمودن کلینکر بدست می آید، استفاده می شود.
*ساختار سیمان
*اساسا سیمان با آسیاب نمودن مواد خام از قبیل سنگ و آ و آلومینا و سیلیسی که به صورت خاک رس و یا سنگهای رسی وجود دارد و مخلوط نمودن آنها با نسبتهای معین و با حرارت دادن در کوره های دوار تا حدود ۱۴۰۰درجه سانتی گراد بدست می آید. در این مرحله ، مواد در کوره تبدیل به گلوله های تقریبا سیاه رنگی می شوند که کلینکر نامیده می شود.
*کلینکر پس از سرد شدن ، با مقداری سنگ گچ به منظور تنظیم گیرش ، مخلوط و آسیاب شده و پودر خا تری رنگی حاصل می شود که همان سیمان پرتلند است. با توجه به نوع و کیفیت مواد خام ، سیمان با دو روش عمده تر و خشک تولید می شود، ضمن اینکه روشهای دیگری نیز وجود دارد. البته امروزه عمومـا از روش خشک در تولید سیمان استفاده می شود، مگر در مواردی که مواد خام ، روش تر را ایجاب کند، زیرا در روش خشک ، انرژی کمتری برای تولید مورد نیاز است.
*

سیمان ها مواد چسبنده اى هستند که قابلیت چسبانیدن ذرات به یکدیگر و بوجود آوردن جسم یک پارچه از ذرات متشکله را دارند. این تعریف از سیمان داراى آن چنان جامعیتى است که مى تواند شامل انواع چسبها از جمله چسبهاى مایع که در چسبانیدن قطعات سنگ یا سنگ و ف ات به یکدیگر بکار مى روند نیز بشود.

نمونه اى از این چسبها در صنعت سیمان در کار گذاشتن آجر نسوز در کوره سیمان مورد مصرف دارد و خاصیت اصلى آن این است که آجر نسوز ( که یک جسم سرامیکى است ) را به بدنه کوره ( آهن ) مى چسباند، همچنین انواع سیمان هاى دیگر که در دندانپزشکى مورد مصرف دارند، از جمله چسب ها مى باشد. آنچه که از کلمه سیمان در این متن مورد نظر است، آن نوع از سیمان ها است که داراى ریشه آ ى مى باشند. به عبارت دیگر سیمان هایى که ماده اصلى تشکیل دهنده آنها آ و ماده اولیه اصلى آنها سنگ آ است. بر این اساس سیمان ترکیبى است از ا ید کلسیم ( آ ) با سایر ا یدها نظیر ا ید آلومینیم، ا ید سیلیسیم، ا ید آهن، ا ید منیزیم و ا یدهاى قلیایى که میل ترکیب با آب داشته و در مجاورت هوا و در زیر آب بمرور سخت مى گردد و داراى مقاومت مى شود.
کلمات کلیدی مرتبط:
پاو وینت ,شیمی ,سیمان و مراحل تولید آن , , , , , , ,سیمان ,ماده ای چسبنده , , ,سیمان ها ,مواد چسبنده اى , ,ا ید کلسیم ( آ ) با سایر ا یدها نظیر ا ید آلومینیم، ,ا ید سیلیسیم، ا ید آهن، ا ید منیزیم و ا یدهاى قلیایى که میل ترکیب با آب داشته و در مجاورت هوا و در زیر آب بمرور سخت مى گردد , مقالات مرتبط در این دسته بتن ریزی در آب پاو وینت بررسی معرفی مدل های آنتروپی و شانون و کاربرد آنهاپاو وینت بررسی نسوزها و انواع آن پاو وینت بررسی اصول گودبرداری پاو وینت بررسی پنجره های آلومینیومی پاو وینت بررسی , تحلیل کامل اتصالات ساختمانی پاو وینت بررسی ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان پاو وینت بررسی بتن خود تراکم scc پاو وینت بررسی وصله مکانیکی میلگرد (وصله با کوپلر)پاو وینت بررسی کلیات چگونگی نگهداری و دپو مصالح ساختمانی در کارگاه فایل پاو وینت بررسی نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری فایل پاو وینت فایل پاو وینت ایمنی کارگاه های ساختمانی بررسی آشنایی با فینیشر(ماشین آلات ساختمانی و راه سازی فایل پاو وینت بررسی روش ها و ایمنی ت یب ساختمان پاو وینت بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خا تر برگ بامبو پاو وینت بررسی مقایسه سقف کوبیا با سقف یوبوت و پیش تنیده پاو وینت بررسی تاثیر روان کننده بر خصوصیات بتن پاو وینت بررسی اجرای پی در ساختمان پاو وینت بررسی میراگر و جداگر پاو وینت

بررسی بافت تاریخی فرسوده شهری محله عودلاجان،فایل پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی بافت تاریخی فرسوده شهری محله عودلاجان،فایل پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 34 قیمت: 9700 تومان تعدادمشاهده 1
فایل پاو وینت بافت تاریخی فرسوده شهری محله عودلاجان، در حجم 34 اسلاید قابل ویرایش ،

بخشی از مطالب:عودلاجان یا اودلاجان از محله های قدیمی شهر تهران است که از غرب به خیابان ناصرخسرو، از شرق به ری، از شمال به کبیر و از جنوب به ۱۵ داد محدود است و سه محله اصلی زاده یحیی، پامنار و ناصرخسرو را در بر می گیرد که از نظر تاریخی، به دلیل وجود بناهای تاریخی متعدد، بسیار غنی است.
چکیده:
سازمان فضایی ای سنتی ایران در روند پیدایش خود همواره تابع منطق مکانی، فرهنگی و اجتماعی بستر خود بوده است. لذا حیات شهر و فضاهای آن تداومی مبتنی بر زیبایی، خوانایی،عملکرد و هویت داشته است. شتاب پذیرش مناسبات نوین اقتصادی و اجتماعی بار سنگینی را برساختار و بافت تاریخی شهر وارد کرد و منجر به ظهور مفاهیم جدیدی از فضاهای شهری شد بطوریکه تفاوت آشکارشان با فرهنگ زمینه و خاستگاه اجتماعی حاضر، منطق ارگانیک رشد و توسعه و کیفیت زندگی شهری را از بین برد.
عولاجان یکی از محلات تاریخی شهر تهران می باشد که در مجاورت بازار واقع شده است.این محله در دهه های اخیر به دلیل نفوذ بازار با تغییرات ساختاری و کارکردی شدیدی مواجه شده است.
با مطالعه محله معضلاتی همچون از هم گسیختگی سازمان فضایی قدیمی محله،فرسودگی شدید کالبد بناها ،بی توجهی به بنا و بافت تاریخی محله و ت یب انها ترک محله از سوی نین اصلی محله و جایگزینی مهاجران و کارگران ،تبدیل واحدهای مس ی به کارگاه و انبار و نیز وجود زمین های م وبه و بایر وسیع که زمینه ساز ایجاد معضلات اجتماعی بوده و موجب گسست در بافت محله شده اند.

"چشم انداز در نظر گرفته شده برای محله"
محله ای مناسب برای س ت و فعالیت،متناسب با هویت تاریخی،فرهنگی،گردشگری
رویکردهای مداخله برای رسیدن به چشم انداز مذکور :
انجام مطالعات جامع محله در راستای
احیای هویت تاریخی
نوسازی همه جانبه بافت در تمام ابعاد کالبدی،اجتماعی،اقتصادی
پالایش فعالیت ها و بهره ور اقتصادی انها از طریق نوسازی و بهسازی محیط
ایجاد نقش گردشگری برای محله
برقراری امنیت اجتماعی از طریق از بین بردن فضاهای بی دفاع
بهبود شبکه معابر داخل محله
اولویت دادن به حرکت پیاده و محدود ساختن حرکت اتومبیل
و...

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بررسی عوامل فرسودگی
شناخت
سیر تحول تاریخی
معرفی محدوده طرح
بررسی وضع موجود
ویژگی های جمعیتی
ویژگی های اجتماعی
ویژگی های اقتصادی
بررسی و تجذیه و تحلیل
بررسی سازمان فضایی تاریخی عودلاجان
جمع بندی موضوعات
طراحی
رویکردهای طراحی
اه طراحی
راهبردها
نتیجه گیری راهبردها
محصول تمام مطالعات و بررسی ها
مقایسه وضع موجود و طرح پیشنهادی
منابع

این فایل با فرمت پاو وینت در 34 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
کلمات کلیدی مرتبط:
فایل , پاو وینت , بافت تاریخی فرسوده شهری ,محله ,عودلاجان، در حجم 34 اسلاید قابل ویرایش ، , , , , , , ,عودلاجان یا , اودلاجان از ,محله های قدیمی شهر تهران , ,بررسی عوامل فرسودگی ,شناخت ,سیر تحول تاریخی ,معرفی محدوده طرح ,بررسی وضع موجود ,ویژگی های جمعیتی ,ویژگی های اجتماعی ,ویژگی های اقتصادی , مقالات مرتبط در این دسته ,پاو وینت گلکاری و طراحی باغ و پارک,ppt ,پاو وینت بررسی معرفی آثار طبیعی ملی,ppt ,بررسی معرفی باغ ها و پارک های معروف جهان,word بررسی سنت گرایی و بوم گرایی در شهرسازی ، پاو وینت ,پاو وینت آموزش طراحی لنداسکیپ(معماری منظر) و سایت,ppt ,پاو وینت بررسی محوطه سازی و کف فرش های,ppt ,پاو وینت بررسی تاریخچه باغ های اروپایی,ppt ,پاو وینت بررسی انواع باغ های ایرانی,ppt ,پاو وینت بررسی بوستان گفتگو و پارک نیاوران,ppt ,پاو وینت پارک ایرانی,ppt ,پاو وینت نمونه موردی پارک ایرانی و خارجی,ppt ,کامل لنداسکیپ همراه مبلمان پارک,pdf ,پاو وینت معرفی انواع درخت مانند سپیدار،اکالیپتوس،سروناز,ppt بررسی نوسازی بافت فرسوده منطقه یک تهران ، پاو وینت بررسی تاثیرات فضای پارک شهری بر روان شهروندان پاو وینت بررسی و شناخت خدمات شهری در ایران و جهان بررسی باغ شهرفایل پاو وینت پاو وینت بررسی خدمات شهری در ایران و جهان ، درس مدیریت خدمات شهری پاو وینت بررسی تحلیل سلامت شهر و فضای عمومی

بررسی مجتمع مس ی chapeel انگلستان فایل پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی مجتمع مس ی chapeel انگلستان فایل پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 21 قیمت: 8700 تومان تعدادمشاهده 1
فایل پاو وینت مجتمع مس ی chapeel انگلستان ، در حجم 21 اسلاید قابل ویرایش ،

بخشی از مطالب:


باتوجه به قرار گیری سایت در مجاورت خیابان های اصلی و در جهت کاهش آلودگی صوتی ناشی از تردد اتومبیل ها در اطراف سایت یک فضای سبز خطی در طول مجتمع و درحد فاصل آن با بلوار اصلی قرار گرفته است. همچنین ورود سواره به داخل حیاط های مرکزی نبوده و پارکینگ واحدها در زیر حیاط های مرکزی واقع شده است و تنها تعداد معدودی از واحدها پارکینگ اختصاصی در حاشیه ی خیابان های غربی – شرقی سایت دارند.
این مجتمع در فاصله ی کمیاز شمال غربی مرکز شهرsouthhampton واقع شده که درطول جنگ جهانی دوم بار ها بمب باران شده و تا دهه80 محل دفن زباله های شهری بوده است. در دهه ی نود و در پی بروز مشکلاتی در طرح توسعه شهر طرح های مختلفی برای بازسازی این محله مطرح گردید که نهایتا طرح دفتر معماری چت وود پذیرفته شد.
این شرکت در سال ۱۹۹۲ توسط لاری چتوود تاسیس و هم اکنون نزدیک به یکصد معمار در سه دفتر مرکزی آن در لندن، بیر منگام و لیدز مشغول به کارند. به دلیل توجه به اصول معماری پایدار و ارتباط مناسب پروژه ها با فضاهای شهری و همچنین در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی مخاطبین این شرکت از سال ۲۰۰۰ بارها ک د جایزه ی بهترین دفتر معماری در انگلستان و اروپا بوده و در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ نیز جایزه ی بهترین ساختمان سال انگلستان را از آن خود کرده است. اکثر آثار این دفتر را فضاهای عمومی، هتل ها و فضاهای تجاری تشکیل می دهند و تعداد محدودی مجتمع مس ی توسط این دفتر طراحی شده است که مجتمع مس ی چپل موفق ترین آنها می باشد.
و...

فهرست مطالب:
آشنایی با مجتمع
مشخصات مجتمع
فضاها و نکات طراحی
ع هوایی مجتمع
سایت پلان
پلان طبقات
دسترسی ها
گالری تصاویر

این فایل با فرمت پاو وینت در 21 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
فایل ,پاو وینت , مجتمع ,مس ی chapeel ,انگلستان ، در حجم 21 اسلاید قابل ویرایش ، , , , , , , ,آشنایی با مجتمع ,مشخصات مجتمع ,فضاها و نکات طراحی ,ع هوایی مجتمع ,سایت پلان ,پلان طبقات ,دسترسی ها ,گالری تصاویر , ,این فایل با فرمت پاو وینت در 21 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است. , مقالات مرتبط در این دسته بررسی و تحلیل مجتمع مس ی نمک آبرود فایل پاو وینت ,پاو وینت تحلیل و بررسی خانه دیاگون,pptx ,پاو وینت خانه آبشار و ویلا کیانی محمد شهر کرج,pptx پاو وینت بررسی و تحلیل تراکم مس ی در شهرسازی بررسی استانداردهاو ضوابط مجتمع مس ی پاو وینت بررسی ویژگیهای یک ساختمان مناسب پاو وینت پاو وینت بررسی و تحلیل خانه ی چوبی m4 در ناکازاکی، ژاپن بررسی سرانه های مجتمع مس ی فایل پاو وینت پاو وینت بررسی و تحلیل 2 نمونه ویلای داخلی ویلای بهستان تهران و ویلایی برای یک دوست بررسی استانداردها و ابعاد اتاق خواب پاو وینت بررسی نمونه داخلی و خارجی مجتمع مس ی فایل پاو وینت ,پاو وینت تحلیل مجتمع مس ی زیتون اصفهان,pptx ,پاو وینت نقد مجتمع مس ی زیتون,pptx بررسی و مطالعه امنیت طراحی فضاهای مس ی فایل پاو وینت بررسی و تحلیل مجتمع مس ی مهرشهر کرج فایل پاو وینت بررسی طراحی مجتمع مس ی نمونه خارجی پاو وینت بررسی مطالعات و استانداردهای طراحی ویلا فایل پاو وینت بررسی مقایسه و تحلیل ویلا های e.1027 ، villa savoy,فایل پاو وینت بررسی تجزیه و تحلیل بنای تالار شهر لندن فایل پاو وینت

بررسی کلیات چگونگی نگهداری و دپو مصالح ساختمانی در کارگاه فایل پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی کلیات چگونگی نگهداری و دپو مصالح ساختمانی در کارگاه فایل پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 19 قیمت: 8700 تومان تعدادمشاهده 1
فایل پاو وینت کلیات چگونگی نگهداری و دپو مصالح ساختمانی در کارگاه ، در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش ،

بخشی از مطالب:


آجرها را نزدیک محل کار بچینید، به صورتی که کمترین کار برای تخلیه و حمل مجدد آجرها در پ ها یا چرخ های دستی انجام شود. انواع مختلف آجرها (مانند آجرهای رسی، آجرهای رس و خا تر آتشفشانی و …) باید به صورت مجزا دسته بندی و انبار شوند.
مصالح سنگی بتن:
مواد سنگی بتن را باید به نحوی بارگیری ، حمل ، تخلیه و انبار نمود تا مواد خارجی و زیان آور در آنها نفوذ نکند و دانه های ریز و درشت از یکدیگر جدا نشود .

مصالح سنگی باید دور از پوشش گیاهی و مواد آلوده کننده نگهداری کرد . شن و ماسه باید به طور جداگانه انبار شوند و هنگامی که درشت دانه های شن بیشتر از 38.1 میلیمتر باشد ، این دانه ها نیز باید در دو گروه انباشته شوند تا امکان جداشدگی دانه ها به حداقل برسد .

به هنگام بارش و یخ بندان باید روی شن و ماسه با برزنت یا ورقه های پلاستیکی مناسب پوشانده شود و در گرمای شدید با ایجاد سایبان از داغ شدن زیاده از حد آنها جلوگیری شود . از انباشتن توده های شن و ماسه به شکل م وط های بلند خودداری شود . زیرا این عمل باعث میشود دانه های ریز و درشت از یکدیگر جدا شوند .

حمل و نقل و نگهداری مصالح ف ی:
مصالح ف ی را باید با دقت بارگیری ، حمل و باراندازی کرد به گونه ای که مصالح تحت تنشهای بیش از حد مجاز قرار نگرفته و ویژگی های مطلوب آنها تغییر نکند . قطعاتی که به هر علت آسیب دبده و دستخوش تغییر شکل شده اند ، باید ، اصلاح و مرمت گردد . هرگاه تعمیر قسمت های معیوب بدون از دست رفتن مقاومت آنها امکان پذیر نباشد ، باید آن قسمت ها تعویض شوند .
و...

فهرست مطالب:
مصالح سنگی بتن
حمل و نقل و نگهداری مصالح ف ی
حمل و نقل و نگهداری مصالح چوب
انبار سیمان
انبار میلگرد
کاشی و سرامیک

این فایل با فرمت پاو وینت در 19 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
فایل , پاو وینت ,کلیات ,چگونگی ,نگهداری و ,دپو ,مصالح ساختمانی در , کارگاه ، در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش ، , , , , ,آجرها , ,مصالح سنگی بتن ,حمل و نقل و نگهداری مصالح ف ی ,حمل و نقل و نگهداری مصالح چوب ,انبار سیمان ,انبار میلگرد ,کاشی و سرامیک , ,این فایل با فرمت پاو وینت در 19 ا, مقالات مرتبط در این دسته بررسی نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری فایل پاو وینت فایل پاو وینت ایمنی کارگاه های ساختمانی بررسی آشنایی با فینیشر(ماشین آلات ساختمانی و راه سازی فایل پاو وینت بررسی روش ها و ایمنی ت یب ساختمان پاو وینت بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خا تر برگ بامبو پاو وینت بررسی مقایسه سقف کوبیا با سقف یوبوت و پیش تنیده پاو وینت بررسی تاثیر روان کننده بر خصوصیات بتن پاو وینت بررسی اجرای پی در ساختمان پاو وینت بررسی میراگر و جداگر پاو وینت بررسی مستهلک کننده های انرژی بر عملکرد لرزه ای سازه ها پاو وینت بررسی طراحی برج کنترل ترافیک دریایی پاو وینت بررسی کاخ های نیاوران و گلستان پاو وینت بررسی بهسازی خاکهای رسی اشباع با بکارگیری روش ابرتراکم پاو وینت بررسی مواد مورد استفاده در سازه های غشایی پاو وینت بررسی تعمیر بتن جدا شده با پاشیدن ملات بررسی پایدارسازی گود به روش انکراژ(میل مهار) بررسی تعمیر ترک با نفوذ ثقلی رزین پاو وینت بررسی رفتار مهاربندهای هم محور و برون محور در سازه های فولادی پاو وینت بررسی نحوه ی تعمیر ترک سازه ای با تزریق اپو ی فایل پاو وینت

بتن ریزی در آب پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بتن ریزی در آب پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 36 قیمت: 4800 تومان تعدادمشاهده 1
پاو وینت بتن ریزی در آب


بخشی از مطالب:


یکی از پیچیده ترین و مهم ترین بخش ها در اجرای سازه های دریایی اجرای قسمت های زیر آب است. اجرای فونداسیون پل های معلق ، ساخت پایه های خطوط انتقال انرژی در دریاها، اجرای بخش های تحتانی بسیاری از انواع سکوها و پلت فرم های دریایی بدون طراحی و اجرای عملیات پیچیده قالب بندی و بتن ریزی زیر آب امکان پذیر نیست.
مشخصات بتن مورد استفاده در زیر آب را باید آزمایشگاه متخصص و با سابقه در این نوع کار تعیین کند ، و نکات زیر رعایت شود :
چون بتن را زیر آب نمی توان لرزش داد ، لذا باید سفتی بین ۱۴ تا ۱۶ سانتی متر داشته باشد که با اضافه موادی که ح خمیری به بتن بدهد و یا آن را روان تر نماید می توان تامین کرد .
مواد ریز کوچکتر از ۸۰ میکرون (که ذرات سیمان هم جزو آن است) بیشتر از ۴۰۰ کیلوگرم در متر مکعب بتن باشد ، تا در مقابل آب شستگی بهتر مقاومت کند .
غالباً افزودنی های کاهنده مقدار آب و دیر گیراننده به کار گرفته می شوند .
بتن ریزی با جام:
در این روش جام حاوی بتن به کف قالب برده شده و دریچه آن با آهستگی و به نحوی باز می شود که بتن به آرامی تخلیه شده و تلاطمی در آب ایجاد نکند وبتن با آب مخلوط نشود جام بعدی در بتن از قبل ریخته شده فرو رفته ودریچه ْآن باز می شود وبتن جدید داخل بتن مرحله اول تخلیه می شود و به این ترتیب بتن سایر جامها با آب در تماس قرار نمی گیرند.. سطح فوقانی جامهای زیر آبی ، به نحوی ساخته می شوند که دارای سقفی مجهز به قیف باشند و به این ترتیب آب کمترین تماس را با سطح فوقانی بتن درون جام پیدا نماید .بتن مناسب بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلو گرم بر متر مکعب سیمان و ۱۵ سانتیمتر پ دارد . حداکثر اندازه دانه های آن بین ۴۰ تا ۵۰ میلیمتر ونسبت وزن ماسه به وزن کل سنگدانه ها در حدود ۴۰ در صد یا بیشتر است .
و…

فهرست مطالب:
مشخصات بتن ریخته شده در زیر آب
بتن ریزی با جام
بتن ریزی با قیف و لوله (تِرِمی)
بتن ریزی با پمپ
تصاویر
روش های اجرا
bag work کار با کیسه
منابع

این فایل با فرمت پاو وینت در ۳۶ اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
کلمات کلیدی مرتبط:
پاو وینت ,بتن ریزی در , آب , , , , , , ,سازه های دریایی , ,مشخصات بتن ریخته شده در زیر آب ,بتن ریزی با جام ,بتن ریزی با قیف و لوله (تِرِمی) ,بتن ریزی با پمپ ,تصاویر ,روش های اجرا ,bag work کار با کیسه ,منابع , ,این فایل با فرمت پاو وینت در ۳۶ اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است., مقالات مرتبط در این دسته بررسی شیمی سیمان و مراحل تولید آن پاو وینت بررسی معرفی مدل های آنتروپی و شانون و کاربرد آنهاپاو وینت بررسی نسوزها و انواع آن پاو وینت بررسی اصول گودبرداری پاو وینت بررسی پنجره های آلومینیومی پاو وینت بررسی , تحلیل کامل اتصالات ساختمانی پاو وینت بررسی ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان پاو وینت بررسی بتن خود تراکم scc پاو وینت بررسی وصله مکانیکی میلگرد (وصله با کوپلر)پاو وینت بررسی کلیات چگونگی نگهداری و دپو مصالح ساختمانی در کارگاه فایل پاو وینت بررسی نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری فایل پاو وینت فایل پاو وینت ایمنی کارگاه های ساختمانی بررسی آشنایی با فینیشر(ماشین آلات ساختمانی و راه سازی فایل پاو وینت بررسی روش ها و ایمنی ت یب ساختمان پاو وینت بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خا تر برگ بامبو پاو وینت بررسی مقایسه سقف کوبیا با سقف یوبوت و پیش تنیده پاو وینت بررسی تاثیر روان کننده بر خصوصیات بتن پاو وینت بررسی اجرای پی در ساختمان پاو وینت بررسی میراگر و جداگر پاو وینت

بررسی آشنایی با فینیشر(ماشین آلات ساختمانی و راه سازی فایل پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی آشنایی با فینیشر(ماشین آلات ساختمانی و راه سازی فایل پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 33 قیمت: 7700 تومان تعدادمشاهده 1
فایل پاو وینت آشنایی با فینیشر(ماشین آلات ساختمانی و راه سازی)، در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش ،

بخشی از مطالب:فینیشر به نوعی از دستگاه های راهسازی گفته می شود که با دریافت آسف و بتون و موادی از این قبیل از کامیون های حمل آسف و بتن، آنرا با ضخامت و طول و عرضی تعریف شده توسط اوپراتور بر روی سطحی تعریف شده که عموماً این سطوح کف جاده ها و پارکینگها و غیره می باشند، پهن می کند که معمولاً بعد از اتمام کار فینیشر، غلطک این مواد را به وسیله کوبیدن سفت و محکم می کند.
باپیشرفت علوم و وم افزایش کیفیت اجرایی و سرعت عملیات عمرانی استفاده از ماشینهایی با کارایی بالا ضروری به نظر میرسد . در این راستا با یاد آوری چند نکته به طور خلاصه با فینیشر و فرایند به کارگیری و استفاده از آن آشنا می شویم .
فینیشر به نوعی از دستگاه های راهسازی گفته می شود که با دریافت آسف و بتون و موادی از این قبیل از کامیون های حمل آسف و بتن، آنرا با ضخامت و طول و عرضی تعریف شده توسط اوپراتور بر روی سطحی تعریف شده که عموماً این سطوح کف جاده ها و پارکینگها و غیره می باشند، پهن می کند که معمولاً بعد از اتمام کار فینیشر، غلطک این مواد را به وسیله کوبیدن سفت و محکم می کند.

در پشت فنیشر مخزنی وجود دارد که کامیونهای حمل مواد در این محل تخلیه بار انجام می دهند در جلوی فینیشر صفحه ایی پهن قرار دارد که اصطلاحاً آنرا (هد) می گویند و به وسیله آن مواد را با اندازه ی ان روی سطوح پهن می کند.

فینیشر انواع مختلف دارد:

فینیشر آسف که بیشترین استفاده را در راهسازی دارد
فینیشر بتن
فینیشر مواد پلیمری بر روی سطوح صنعتی
و...

فهرست مطالب:
مقدمه
فینیشر
انواع فینیشر
اجزا فینیشر
بررسی کامل اجزای فینیشر
روشهای تغذیه بار
اجزای جانبی فینیشر
منابع

این فایل با فرمت پاو وینت در 33 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
فایل , پاو وینت آشنایی با ,فینیشر( ,ماشین آلات , ساختمانی و , راه سازی)، در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش ، , , , , , , ,فینیشر , دستگاه های راهسازی , , ,فینیشر , آسف , راهسازی , ,فینیشر بتن ,فینیشر مواد پلیمری بر روی سطوح صنعتی ,و... , , ,فینیشر ,انواع فینیشر ,اجزا فینیشر ,بررسی کامل اجزای فینیش, مقالات مرتبط در این دسته بررسی کلیات چگونگی نگهداری و دپو مصالح ساختمانی در کارگاه فایل پاو وینت بررسی نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری فایل پاو وینت فایل پاو وینت ایمنی کارگاه های ساختمانی بررسی روش ها و ایمنی ت یب ساختمان پاو وینت بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خا تر برگ بامبو پاو وینت بررسی مقایسه سقف کوبیا با سقف یوبوت و پیش تنیده پاو وینت بررسی تاثیر روان کننده بر خصوصیات بتن پاو وینت بررسی اجرای پی در ساختمان پاو وینت بررسی میراگر و جداگر پاو وینت بررسی مستهلک کننده های انرژی بر عملکرد لرزه ای سازه ها پاو وینت بررسی طراحی برج کنترل ترافیک دریایی پاو وینت بررسی کاخ های نیاوران و گلستان پاو وینت بررسی بهسازی خاکهای رسی اشباع با بکارگیری روش ابرتراکم پاو وینت بررسی مواد مورد استفاده در سازه های غشایی پاو وینت بررسی تعمیر بتن جدا شده با پاشیدن ملات بررسی پایدارسازی گود به روش انکراژ(میل مهار) بررسی تعمیر ترک با نفوذ ثقلی رزین پاو وینت بررسی رفتار مهاربندهای هم محور و برون محور در سازه های فولادی پاو وینت بررسی نحوه ی تعمیر ترک سازه ای با تزریق اپو ی فایل پاو وینت

فایل پاو وینت ایمنی کارگاه های ساختمانی

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: فایل پاو وینت ایمنی کارگاه های ساختمانی تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 43 قیمت: 10700 تومان تعدادمشاهده 1
فایل پاو وینت ایمنی کارگاه های ساختمانی ، در حجم 43 اسلاید قابل ویرایش ،

بخشی از مطالب:

بهبودایمنی کارگاههای ساخت و ساز بیشترین اولویت را برای شرکتهای ساختمانی درسراسر جهان دارد .داشتن یک فرهنگ ایمنی کامل و دقیق به منظور تسهیل چنین بهبودی فوق العاده حائزاهمیت می باشد شواهد نشان می دهد که دراکثر حوادثی که رخ می دهد ضعف درفرهنگ ایمنی به عنوان عامل تاثیر گذارذکر شده است .

حادثه: رخدادیست غیرعمد که به طور غیرمنتظره ای اتفاق بیفتد و باعث خسارت مالی و یا صدمه جانی شود .

حادثه ناشی از کار: رخدادیست که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای شاغلین در کارگاه اتفاق افتد . همچنین حوادثی که هنگام کمک رسانی به افراد حادثه دیده نیز رخ دهد.

ایمنی: عبارت است از :
الف - مصون و محفوظ بودن، سلامت و بهداشت کلیه کارگران و افرادی که به نحوی در محیط کارگاه با عملیات ساختمانی ارتباط دارند .

ب - مصون و محفوظ بودن ، سلامت و بهداشت کلیه افرادی که در مجاورت یا ( تا شعاع موثر ) کارگاه ساختمانی عبور و مرور ، فعالیت یا زندگی میکنند .

ج - حفاظت و مراقبت از ابنیه ، خودرو ها ، تاسیسات ، تجهیزات و نظایر آن در داخل یا مجاورت کارگاه ساختمانی .

انی که کارهای ساختمانی انجام می دهند همیشه در معرض خطرات ناگهانی هستند. خطراتی که گاهی ممکن است این افراد را با معلولیت جدی در تمام عمر مواجه کند و یا حتی به مرگ آنها بینجامد.
و...

فهرست مطالب:
حوادث، حادثه ناشی از کار و ایمنی
ابزار رعایت ایمنی فردی در کارگاه
کلاه ایمنی
کمربند ایمنی و طناب مهار
عینک و نقاب حفاظتی
ماسک تنفسی حفاظتی
کفش و پوتین ایمنی
چکمه و نیم چکمه لاستیکی
دستکش حفاظتی
لباس کار
رعایت ایمنی در معابرمجاور و کارگاه
نرده و پوشش های حفاظتی
پاخورهای چوبی
راهرو سر پوشیده موقت
س وش حفاظتی
پوشش موقت فضاهای باز
سقف موقت
تور های ایمنی
حصار حفاظتی موقت
داربست
نکات ایمنی در هنگام استفاده از داربست
ایمنی در راه پله
بالابر
کار در ارتفاع
رعایت موارد عمومی

این فایل با فرمت پاو وینت در 43 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


کلمات کلیدی مرتبط:
فایل ,پاو وینت , ایمنی ,کارگاه های , ساختمانی ، در حجم 43 اسلاید قابل ویرایش ، , , , , ,بهبود ,ایمنی , کارگاههای ساخت و ساز , ,حوادث، حادثه ناشی از کار و ایمنی ,ابزار رعایت ایمنی فردی در کارگاه ,کلاه ایمنی ,کمربند ایمنی و طناب مهار ,عینک و نقاب حفاظتی ,ماسک تنفسی حفاظتی ,کفش و پوتین ایمنی ,چکمه, مقالات مرتبط در این دسته بررسی کلیات چگونگی نگهداری و دپو مصالح ساختمانی در کارگاه فایل پاو وینت بررسی نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری فایل پاو وینت بررسی آشنایی با فینیشر(ماشین آلات ساختمانی و راه سازی فایل پاو وینت بررسی روش ها و ایمنی ت یب ساختمان پاو وینت بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خا تر برگ بامبو پاو وینت بررسی مقایسه سقف کوبیا با سقف یوبوت و پیش تنیده پاو وینت بررسی تاثیر روان کننده بر خصوصیات بتن پاو وینت بررسی اجرای پی در ساختمان پاو وینت بررسی میراگر و جداگر پاو وینت بررسی مستهلک کننده های انرژی بر عملکرد لرزه ای سازه ها پاو وینت بررسی طراحی برج کنترل ترافیک دریایی پاو وینت بررسی کاخ های نیاوران و گلستان پاو وینت بررسی بهسازی خاکهای رسی اشباع با بکارگیری روش ابرتراکم پاو وینت بررسی مواد مورد استفاده در سازه های غشایی پاو وینت بررسی تعمیر بتن جدا شده با پاشیدن ملات بررسی پایدارسازی گود به روش انکراژ(میل مهار) بررسی تعمیر ترک با نفوذ ثقلی رزین پاو وینت بررسی رفتار مهاربندهای هم محور و برون محور در سازه های فولادی پاو وینت بررسی نحوه ی تعمیر ترک سازه ای با تزریق اپو ی فایل پاو وینت

بررسی خانه سالمندان نورسینگ پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی خانه سالمندان نورسینگ پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 20 قیمت: 10700 تومان تعدادمشاهده 1
فایل پاو وینت خانه سالمندان نورسینگ(نمونه خارجی خانه سالمندان)، در حجم 20 اسلاید قابل ویرایش ،

بخشی از مطالب:
به دنباله افزایش جمعیت مسن در اروپا و سایر نقاط جهان، در ایران نیز مسئله سالخوردگان به تازگی به یک دغدغه مهم تبدیل شده است. پیش بینی ها حاکی از این است که تا سال 0202 میلادی تعداد سالمندان جهان به یک میلیارد نفر برسد .

پروژه : خانه سالمندان
موقعیت :alcácer do sal (portugal)
طراحان : francisco aires mateus - manuel aires mateus
سازنده : ramos catarino, sa
تاریخ طراحی : 2007 - 2006
تاریخ ساخت : 2010 - 2008

طراحی معماری خانه سالمندان دارای پیچ خوردگی، صعود و پایین آمدگی همراه با توپوگرافی محیط می باشد طوری که سقف آ ین طبقه در جوار باغچه موجود در محیط است.
این موضوع ساده است اما ساختمان با شکل های هندسی ودهانه های بزرگ با تو رفتگی های دمندانه برای فراهم سایه خورشید و تراس های شخصی برای هر اتاق، یک فکر و استدلال خیلی خوب است .
و...

فهرست مطالب:
موقعیت
مشخصات کلی
بررسی پلان ها
پلان طبقه همکف
پلان طبقه اول
پلان طبقه دوم
مقاطع
بررسی معماری پروژه
تصاویر فضاهای داخلی

این فایل با فرمت پاو وینت در 20 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
فایل , پاو وینت ,خانه , سالمندان ,نورسینگ(نمونه خارجی , خانه سالمندان)، در حجم 20 اسلاید قابل ویرایش ، , , , , , ,موقعیت ,مشخصات کلی ,بررسی پلان ها ,پلان طبقه همکف ,پلان طبقه اول ,پلان طبقه دوم ,مقاطع ,بررسی معماری پروژه ,تصاویر فضاهای داخلی , ,این فایل با فرمت پاو وینت در 20 اسلاید قابل ویرایش , مقالات مرتبط در این دسته بررسی و تحلیل هتل سونگ جیانگ چین فایل پاو وینت پاو وینت بررسی معماری هتل فرشته پاسارگاد تهران اثر زاها حدید پاو وینت بررسی معماری هتل زندیه شیراز ,پاو وینت بررسی 5 هتل ایرانی,ppt ,پاو وینت بررسی 5 هتل ایرانی,ppt ,پاو وینت طراحی هتل,ppt ,پاو وینت استانداردها و ضوابط هتل,ppt بررسی فضاهای خدماتی پشتیبانی هتل پاو وینت پاو وینت بررسی معماری هتل لویزیوم استرالیا اثر استیون هول بررسی و مطالعه نمونه های مشابه هتل فایل پاو وینت بررسی آشنایی با مجتمع گردشگری خدماتی اقامتی مکران(جاسک)فایل پاو وینت بررسی مفهوم ستاره ها در هتل فایل پاو وینت پاو وینت بررسی و تحلیل معماری ترمینال اتوبوس همدان ، پایانه مسافربری همدان پاو وینت بررسی و تحلیل معماری ترمینال جنوب تهران ، پایانه مسافربری جنوب تهران بررسی هتل بیرجند فایل پاو وینت پاو وینت بررسی معماری هتل شهر رویاها در ماکائو ، هتل شهر رویاها پاو وینت بررسی معماری هتل محله ناترانگ ویتنام پاو وینت بررسی معماری هتل رویال آتلانتیس دبی پاو وینت بررسی معماری هتل w بارسلونا

بررسی و تحلیل هتل سونگ جیانگ چین فایل پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی و تحلیل هتل سونگ جیانگ چین فایل پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 41 قیمت: 10700 تومان تعدادمشاهده 2
فایل پاو وینت بررسی و تحلیل هتل سونگ جیانگ چین ، در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش ،

بخشی از مطالب:


هتل سونگ جیانگ (songjiang) واقع در شانگهای چین، به عنوان یکی از طرح های پیشرو در این کشور، از اهیمت بسیاری در حوزه معماری برخوردار است.

معرفی پروژه :
atkins , برنده مسابقه بین المللی طراحی هتل پنج ستاره
مکان پروژه : منطقه گردشگری سونگ جیانک شانگهای چین- معدن متروکه
: شرکت آ تکینز
مدت ساخت : آغاز تابستان 2008 – پایان 2009
ویژگی متمایز آن : ساخته شده در معدن سنگ
فاکتور کیدی و مهم : آب
سبک : ارگانیک و اکوتک همسو با طبیعت
تلفیق معماری پویا با طبیعت جاندار
ادغام ساختمان و سایت
دارای 400اقامتگاه تختخو
2 طبقه بلندتر از سطح معدن 200 متری
سالن های کنفرانس 1000 نفره
فضاهای عمومی و سوئیت های زیر آب

طراحی این هتل و مجموعه تفریحی، درست بر خلاف آنچه است که از چینی ها سراغ داریم؛ برای ساخت مجموعه ای پر زرق و برق و مجلل است که قرار است به جای اینکه سر به آسمان بساید، در ته یک دره ساخته شده و یکی از نشانه های رنج بشر در طبیعت را از میان ببرد.
و...

فهرست مطالب:
معرفی پروژه
معرفی سایت پروژه
نظریه ارگانیک
ایدئوگرام
استفاده از انرژی گرمایی زمین
اسکیس های پیش طرح
مقطع پیش طرح اولیه
مقطع
سایت پلان
پلان
دیاگرام عملکردها
نمای دید شب
تصاویر بخش های مختلف

این فایل با فرمت پاو وینت در 41 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
فایل ,پاو وینت ,بررسی و , تحلیل ,هتل , سونگ جیانگ , چین ، در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش ، , , , , , ,هتل سونگ جیانگ (songjiang) , شانگهای چین، , ,معرفی پروژه ,معرفی سایت پروژه ,نظریه ارگانیک ,ایدئوگرام ,استفاده از انرژی گرمایی زمین ,اسکیس های پیش طرح ,مقطع پیش طرح اولیه ,مقطع ,سایت پلان ,پلان ,د, مقالات مرتبط در این دسته بررسی خانه سالمندان نورسینگ پاو وینت پاو وینت بررسی معماری هتل فرشته پاسارگاد تهران اثر زاها حدید پاو وینت بررسی معماری هتل زندیه شیراز ,پاو وینت بررسی 5 هتل ایرانی,ppt ,پاو وینت بررسی 5 هتل ایرانی,ppt ,پاو وینت طراحی هتل,ppt ,پاو وینت استانداردها و ضوابط هتل,ppt بررسی فضاهای خدماتی پشتیبانی هتل پاو وینت پاو وینت بررسی معماری هتل لویزیوم استرالیا اثر استیون هول بررسی و مطالعه نمونه های مشابه هتل فایل پاو وینت بررسی آشنایی با مجتمع گردشگری خدماتی اقامتی مکران(جاسک)فایل پاو وینت بررسی مفهوم ستاره ها در هتل فایل پاو وینت پاو وینت بررسی و تحلیل معماری ترمینال اتوبوس همدان ، پایانه مسافربری همدان پاو وینت بررسی و تحلیل معماری ترمینال جنوب تهران ، پایانه مسافربری جنوب تهران بررسی هتل بیرجند فایل پاو وینت پاو وینت بررسی معماری هتل شهر رویاها در ماکائو ، هتل شهر رویاها پاو وینت بررسی معماری هتل محله ناترانگ ویتنام پاو وینت بررسی معماری هتل رویال آتلانتیس دبی پاو وینت بررسی معماری هتل w بارسلونا

بررسی آشنایی با باغ موزه دفاع مقدس فایل پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی آشنایی با باغ موزه دفاع مقدس فایل پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 31 قیمت: 9700 تومان تعدادمشاهده 1
فایل پاو وینت آشنایی با باغ موزه دفاع مقدس ، در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش ،

بخشی از مطالب:

موزه انقلاب ی و دفاع مقدس یکی از جاذبه های گردشگری تهران است که در کنار مجموعه هایی مانند باغ کتاب تهران، کتابخانه ملی ایران، فرهنگستان های ، باغ هنر و مصلای تهران به عنوان قطب فرهنگی شهر تهران در اراضی عباس آباد (تهران) احداث شده است.

کلنگ این باغ موزه در زمینی به مساحت 200 هزار متر مربع و زیربنای ساختمانی بالغ بر 30 هزار متر مربع در سال 85 زده شد و در حال حاضر 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. یک بخش این مجموعه را باغ راهی در فاصله میان دو اتوبان شهید حقانی و شهید همت در بر می گیرد و برای تفریح مردم ساخته شده و در آن المان هایی از دوران دفاع مقدس نصب می شود و بخش دیگر را موزه دفاع مقدس که خود از تالارهای 7 گانه برای روایت هر آنچه از زمان پیروزی انقلاب ی تا پایان جنگ تحمیلی رخ داد و حتی نمایش امروز و دست آوردهای علمی،فرهنگی و...، تالار فرماندهان برای نشان دادن تصویر تمام فرماندهان شهید و زنده 8 سال دفاع مقدس، تالار یادبود برای ادای احترام به ایثارگران جنگ تحمیلی ، اسامی تمام ی جنگ تحمیلی و... تشکیل می دهد.
همچنین برای این مجموعه سالن سینما و تئاتر،سالنی برای برگزاری همایش ها، گالری ،کتابخانه و... نیز طراحی و ساخته شده است.
و...

فهرست مطالب:
معرفی باغ موزه دفاع مقدس
موقعیت و مکان های اطراف
معرفی معمار باغ موزه دفاع مقدس
معماری باغ موزه دفاع مقدس
ویژگیهای نمایی باغ موزه دفاع مقدس
تالارهای باغ موزه
تالار آستانه
تالار حیرت و واقعیت
تالار دفاع مقدس
تالار آرامش
تالار شهادت
تالار پیروزی
تالار تامل و تفکر
گالری تصاویر

این فایل با فرمت پاو وینت در 31 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
کلمات کلیدی مرتبط:
فایل ,پاو وینت آشنایی با ,باغ ,موزه ,دفاع مقدس , ,موزه انقلاب ی و دفاع مقدس , ,معرفی باغ موزه دفاع مقدس ,موقعیت و مکان های اطراف ,معرفی معمار باغ موزه دفاع مقدس ,معماری باغ موزه دفاع مقدس ,ویژگیهای نمایی باغ موزه دفاع مقدس ,تالارهای باغ موزه ,تالار آستانه ,تالار حیرت و واقعیت ,تالار دفاع, مقالات مرتبط در این دسته بررسی پرسپکتیو مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو پاو ونت بررسی کلیات در مورد موزه هنرهای معاصرفایل پاو وینت بررسی موزه گوگنهایم بیلبائو موزه گوگنهایم نیویورک پاو وینت بررسی کانسپت 20 موزه برتر دنیا پاو وینت ,بررسی پاو وینت نمایشگاه هنرهای معاصر,ppt ,بررسی پاو وینت برنامه فیزیکی موزه,ppt ,بررسی پاو وینت موزه گوگنهایم بیلبائو,ppt ,بررسی پاو وینت تالار سیتی هال شهر لندن,ppt ,بررسی پاو وینت موزه هنر میلواکی,ppt ,بررسی پاو وینت موزه هنر کیمبل,ppt ,بررسی پاو وینت موزه هنرهای فورت وورث,ppt ,بررسی پاو وینت موزه هنر های معاصر تهران,ppt ,بررسی پاو وینت موزه فرش تهران,ppt ,بررسی پاو وینت موزه پل کلی ,ppt ,بررسی پاو وینت موزه ک ن,ppt ,بررسی پاو وینت موزه اشتوتگارت آلمان ,ppt ,بررسی پاو وینت نمونه موردی موزه گوگنهایم،کیاسما،هنرمیلواکی,ppt ,بررسی پاو وینت نمونه موردی موزه لوور,موزه هنرهای معاصر,موزه گوگنهایم,ppt ,پاو وینت استاندارد و برنامه فیزیکی سرانه موزه,

بررسی نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری فایل پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری فایل پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 71 قیمت: 15700 تومان تعدادمشاهده 1
فایل پاو وینت نکات ایمنی در جوشکاری و برشکاری ، در حجم 71 اسلاید قابل ویرایش ،

بخشی از مطالب:
انجام هر گونه عملیات جوشکاری می بایست پس از اخذ مجوز از طرف س رست hse کارگاه و تائید وی آغاز شود.

تمامی جوشکاران و برشکاران م م به فعالیت در سطح مجاز تعیین شده طبق گواهینامه اخذ شده می باشند و فعالیت در سطوح دیگر ممنوع می باشد.
به طورکلی حوادث ووقایع ناگواردر جوشکاری وبرشکاری به دودلیل عمده اتفاق میافتد:

1-عدم اشنایی شخص به نکات ایمنی وبهداشتی
2-سهل انگاری وبی توجهی به رعایت نکات ایمنی

نکته: مهمترین توصیه درتمامی مواردوقبل ازورود دربحث آن است که باوسیله ای که روش کاربا آن رانمیدانیدوآموزش نگرفته- اید به هیچ عنوان کار نکنید.

ایمنی عمومی:
شامل تمام وضعیت ها در جوشکاری وبرشکاری میشود

تهویه
پوشش ولباس کار
وسایل وتجهیزات مربوط به نکات ایمنی
تهویه: جابجایی کافی هوا برای جلوگیری از انباشته شدن دودها وگازهای مسموم کننده واحتمالاکاهش ا یژن ا امی میباشد

پوشش ولباس کار: از لباس محافظ.دستکش.ساق بند.پیشبند مقاوم در برابرآتش باید در اکثر عملیات جوشکاری وبرشکاری باید انجام گیرد

وسایل وتجهیزات: درجه تاری شیشه عینک به روش جوشکاری وشدت جریان بستگی دارد.
و...

فهرست مطالب:
انواع حوادث درجوشکاری و برشکاری
ایمنی عمومی
ابزارشناسی
مقدمه ای بر تکنولوژی جوشکاری
انواع روشهای اتصال
انواع اتصالات
لحیم کاری
جوشکاری
انواع جوشکاری
الکتروتکنیک
انواع منابع توان و ویژگیها
دستگاههای جوشکاری
جوشکاری با قوس الکتریکی دستیsmaw
الکترود شناسی
حالات جوشکاری

این فایل با فرمت پاو وینت در 71 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
کلمات کلیدی مرتبط:
فایل ,پاو وینت , نکات ایمنی در , جوشکاری و ,برشکاری ، در حجم 71 اسلاید قابل ویرایش ، , , , ,جوشکاری , جوشکاران و , برشکاران , ,انواع حوادث درجوشکاری و برشکاری ,ایمنی عمومی ,ابزارشناسی ,مقدمه ای بر تکنولوژی جوشکاری ,انواع روشهای اتصال ,انواع اتصالات ,لحیم کاری ,جوشکاری ,انواع جوشکاری ,الکتروتکنیک, مقالات مرتبط در این دسته بررسی کلیات چگونگی نگهداری و دپو مصالح ساختمانی در کارگاه فایل پاو وینت فایل پاو وینت ایمنی کارگاه های ساختمانی بررسی آشنایی با فینیشر(ماشین آلات ساختمانی و راه سازی فایل پاو وینت بررسی روش ها و ایمنی ت یب ساختمان پاو وینت بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی خا تر برگ بامبو پاو وینت بررسی مقایسه سقف کوبیا با سقف یوبوت و پیش تنیده پاو وینت بررسی تاثیر روان کننده بر خصوصیات بتن پاو وینت بررسی اجرای پی در ساختمان پاو وینت بررسی میراگر و جداگر پاو وینت بررسی مستهلک کننده های انرژی بر عملکرد لرزه ای سازه ها پاو وینت بررسی طراحی برج کنترل ترافیک دریایی پاو وینت بررسی کاخ های نیاوران و گلستان پاو وینت بررسی بهسازی خاکهای رسی اشباع با بکارگیری روش ابرتراکم پاو وینت بررسی مواد مورد استفاده در سازه های غشایی پاو وینت بررسی تعمیر بتن جدا شده با پاشیدن ملات بررسی پایدارسازی گود به روش انکراژ(میل مهار) بررسی تعمیر ترک با نفوذ ثقلی رزین پاو وینت بررسی رفتار مهاربندهای هم محور و برون محور در سازه های فولادی پاو وینت بررسی نحوه ی تعمیر ترک سازه ای با تزریق اپو ی فایل پاو وینت

بررسی و تحلیل مجتمع مس ی نمک آبرود فایل پاو وینت

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی و تحلیل مجتمع مس ی نمک آبرود فایل پاو وینت تاریخ ایجاد 17/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 19 قیمت: 7700 تومان تعدادمشاهده 3
فایل پاو وینت بررسی و تحلیل مجتمع مس ی نمک آبرود ، در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش ،

بخشی از مطالب:


شهر توریستی نمک آبرود که در دوازده کیلومتری غرب چالوس واقع شده قسمتی از اراضی منطقه را با وسعت تقریبی ٦٥٠ تار دربر می گیرد. حد شمالی این اراضی را دریای خزر و حد جنوبی آن را ارتفاعات مدوبن (از ارتفاعات سلسله جبال البرز) تشکیل داده است .

ایجاد محیطی جذاب و در عین حال صمیمی که بتواند به نحوی، مقیاس بزرگ مجموعه را در نظر نین د و تعریف کند، از اه اولیه طراحی بوده است. در این بستر، با توجه به معماری گذشته منطقه که با تمهیدات ویژه اقلیمی، از حیاط میانی استفاده می شد، فرم حیاط مرکزی تجربه شد، با این هدف که بتواند فضایی مطلوب به وجود آورد و مسائل مربوط به بستر، چون نور مناسب، رطوبت زیاد، دیدها، مقیاس فضاها و کج باران های غربی را حل کند. برای آنکه بتوان نور واحدهای مختلف را کنترل کرد و از شدت نور غرب در فضاها کم کرد، این حیاط با شکلی منحنی ایجاد شد تا سطح نورگیر کمتری در غرب داشته باشد. این مهم با دو هدف انجام شد: یکی پرهیز از نور غرب و دیگری جلوگیری از کج باران های غربی که شاخصه اقلیمی این منطقه به شمار می رود.
اولین مساله چنین حیاطی، حل مسائل اقلیمی است. برای حل این مساله، محل برخورد حجم به وسیله قوس هایی بتنی از زمین بلند شد. این خالی شدن، جریان هوا را به راحتی وارد حیاط و از بالا و یا طاق های بتنی دیگر خارج می کند. ویژگی دیگر این برش حجمی، سبک شدن بصری حجم است.
و...

فهرست مطالب:
مشخصات مجتمع
اه طراحی مجتمع و ویژگیها
ماکت پروژه
تصاویر تحلیلی
نقشه ها

این فایل با فرمت پاو وینت در 19 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
کلمات کلیدی مرتبط:
فایل , پاو وینت , بررسی و , تحلیل ,مجتمع ,مس ی ,نمک آبرود ، در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش ، , , , , ,شهر , توریستی , نمک آبرود , ,مشخصات مجتمع ,اه طراحی مجتمع و ویژگیها ,ماکت پروژه ,تصاویر تحلیلی ,نقشه ها , ,این فایل با فرمت پاو وینت در 19 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است., مقالات مرتبط در این دسته بررسی مجتمع مس ی chapeel انگلستان فایل پاو وینت ,پاو وینت تحلیل و بررسی خانه دیاگون,pptx ,پاو وینت خانه آبشار و ویلا کیانی محمد شهر کرج,pptx پاو وینت بررسی و تحلیل تراکم مس ی در شهرسازی بررسی استانداردهاو ضوابط مجتمع مس ی پاو وینت بررسی ویژگیهای یک ساختمان مناسب پاو وینت پاو وینت بررسی و تحلیل خانه ی چوبی m4 در ناکازاکی، ژاپن بررسی سرانه های مجتمع مس ی فایل پاو وینت پاو وینت بررسی و تحلیل 2 نمونه ویلای داخلی ویلای بهستان تهران و ویلایی برای یک دوست بررسی استانداردها و ابعاد اتاق خواب پاو وینت بررسی نمونه داخلی و خارجی مجتمع مس ی فایل پاو وینت ,پاو وینت تحلیل مجتمع مس ی زیتون اصفهان,pptx ,پاو وینت نقد مجتمع مس ی زیتون,pptx بررسی و مطالعه امنیت طراحی فضاهای مس ی فایل پاو وینت بررسی و تحلیل مجتمع مس ی مهرشهر کرج فایل پاو وینت بررسی طراحی مجتمع مس ی نمونه خارجی پاو وینت بررسی مطالعات و استانداردهای طراحی ویلا فایل پاو وینت بررسی مقایسه و تحلیل ویلا های e.1027 ، villa savoy,فایل پاو وینت بررسی تجزیه و تحلیل بنای تالار شهر لندن فایل پاو وینت

بررسی پلان اتوکد پل خواجو اصفهان

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی پلان اتوکد پل خواجو اصفهان تاریخ ایجاد 16/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: dwg قیمت: 14500 تومان تعدادمشاهده 1
بهترین و دقیق ترین پلان اتوکد پل خواجو اصفهان شامل پلان، نما، برش، فایل سه بعدی اتوکد


بخشی از مطالب:این پل را همچنین پل شاه، پل بابا رکن الدین (مسیر رفتن به خانقاه و آرامگاه بابا رکن الدین و تخت فولاد) و پل حسن بیگ (نام پل قبلی که در زمان شاه عباس ت یب شد و این پل به جای آن ساخته شد) هم نامیده اند و از بناهای شاه عباس دوم صفوی است که در سال ۱۰۶۰ هجری قمری بنا شده است.
کلمات کلیدی مرتبط:
بهترین و , دقیق ترین ,پلان ,اتوکد , پل ,خواجو ,اصفهان شامل ,پلان، , نما، ,برش، ,فایل سه بعدی اتوکد , , , , , , , , پل , پل شاه، ,پل بابا رکن الدین (مسیر رفتن به خانقاه و ,آرامگاه ,بابا رکن الدین و , تخت فولاد) و , پل حسن بیگ (نام پل قبلی که در زمان , شاه عباس ت یب شد , بناهای شاه عباس, مقالات مرتبط در این دسته بررسی پلان اتوکد ترمینال صفه اصفهان پلانهای اتوکد مجتمع تفریحی توریستی به همراه رندرها نقشه های اتوکد مجموعه توریستی فرهنگی - پارک آمفی تئاتر فضای باز ,طراحی پمپ بنزین بین راهی ,dwg پروژه طراحی مجتمع چند منظوره( فرهنگی تفریحی توریستی گردشگری) ,طراحی مرکز بازی و سرگرمی,dwg , پلان اتوکد طراحی مجموعه تفریحی توریستی اقامتی,dwg , نقشه های طراحی مجموعه خدماتی رفاهی بین راهی,dwg , پلان اتوکد طراحی مجتمع تفریحی رفاهی,dwg ,پلان ویلای تفریحی,dwg ,پلان خانه های ساحلی و تفریحی,dwg , پروژه طراحی مجموعه تفریحی توریستی ساحلی,dwg , اتوکد طراحی مرکز تفریح و سرگرمی ,dwg , پروژه اتوکد طراحی مجتمع اسپا و ماساژ و آبدرمانی,dwg نقشه های اتوکد مجموعه اقامتگاه ساحلی نقشه های اتوکد مجموعه توریستی تفریحی پکیج نقشه های پارک وفضای سبز - شامل 10 پروژه در قالب اتوکد نقشه های اتوکد رستوران ساحلی ( اتوکد – رندر ) , پروژه اتوکد طراحی مجتمع اسپا و ماساژ و آبدرمانی,

بررسی پلان اتوکد پل خواجو اصفهان

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی پلان اتوکد پل خواجو اصفهان تاریخ ایجاد 16/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: dwg قیمت: 14500 تومان تعدادمشاهده 1
بهترین و دقیق ترین پلان اتوکد پل خواجو اصفهان شامل پلان، نما، برش، فایل سه بعدی اتوکد


بخشی از مطالب:این پل را همچنین پل شاه، پل بابا رکن الدین (مسیر رفتن به خانقاه و آرامگاه بابا رکن الدین و تخت فولاد) و پل حسن بیگ (نام پل قبلی که در زمان شاه عباس ت یب شد و این پل به جای آن ساخته شد) هم نامیده اند و از بناهای شاه عباس دوم صفوی است که در سال ۱۰۶۰ هجری قمری بنا شده است.
کلمات کلیدی مرتبط:
بهترین و , دقیق ترین ,پلان ,اتوکد , پل ,خواجو ,اصفهان شامل ,پلان، , نما، ,برش، ,فایل سه بعدی اتوکد , , , , , , , , پل , پل شاه، ,پل بابا رکن الدین (مسیر رفتن به خانقاه و ,آرامگاه ,بابا رکن الدین و , تخت فولاد) و , پل حسن بیگ (نام پل قبلی که در زمان , شاه عباس ت یب شد , بناهای شاه عباس, مقالات مرتبط در این دسته بررسی پلان اتوکد ترمینال صفه اصفهان پلانهای اتوکد مجتمع تفریحی توریستی به همراه رندرها نقشه های اتوکد مجموعه توریستی فرهنگی - پارک آمفی تئاتر فضای باز ,طراحی پمپ بنزین بین راهی ,dwg پروژه طراحی مجتمع چند منظوره( فرهنگی تفریحی توریستی گردشگری) ,طراحی مرکز بازی و سرگرمی,dwg , پلان اتوکد طراحی مجموعه تفریحی توریستی اقامتی,dwg , نقشه های طراحی مجموعه خدماتی رفاهی بین راهی,dwg , پلان اتوکد طراحی مجتمع تفریحی رفاهی,dwg ,پلان ویلای تفریحی,dwg ,پلان خانه های ساحلی و تفریحی,dwg , پروژه طراحی مجموعه تفریحی توریستی ساحلی,dwg , اتوکد طراحی مرکز تفریح و سرگرمی ,dwg , پروژه اتوکد طراحی مجتمع اسپا و ماساژ و آبدرمانی,dwg نقشه های اتوکد مجموعه اقامتگاه ساحلی نقشه های اتوکد مجموعه توریستی تفریحی پکیج نقشه های پارک وفضای سبز - شامل 10 پروژه در قالب اتوکد نقشه های اتوکد رستوران ساحلی ( اتوکد – رندر ) , پروژه اتوکد طراحی مجتمع اسپا و ماساژ و آبدرمانی,

بررسی پلان اتوکد ترمینال صفه اصفهان

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی پلان اتوکد ترمینال صفه اصفهان تاریخ ایجاد 16/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: dwg قیمت: 3800 تومان تعدادمشاهده 1

بهترین و دقیق ترین پلان اتوکد ترمینال صفه اصفهان
بخشی از مطالب:


ترمینال صفه یکی از پرتردد ترین ترمینال های استان اصفهان است که شرکت های مسافربری بسیاری را در خود جای داده است.
ترمینال صفه با مساحت ۴۵ هزار متر مربع با زیربنای ۱۲۰۰۰ متر مربع و 10000 متر مربع فضای سبز در داد ماه ۱۳۷۰افتتاح شده است.
کلمات کلیدی مرتبط:
,بهترین و دقیق ترین ,پلان , اتوکد ,ترمینال , صفه ,اصفهان , , , , ,ترمینال ,صفه یکی از پرتردد ترین ,ترمینال های استان ,اصفهان است که , شرکت های مسافربری بسیاری را در خود جای داده است. ,ترمینال ,صفه با مساحت ۴۵ هزار متر مربع با زیربنای ۱۲۰۰۰ متر مربع و 10000 متر مربع فضای سبز در داد ماه ۱۳۷۰, مقالات مرتبط در این دسته بررسی پلان اتوکد پل خواجو اصفهان پلانهای اتوکد مجتمع تفریحی توریستی به همراه رندرها نقشه های اتوکد مجموعه توریستی فرهنگی - پارک آمفی تئاتر فضای باز ,طراحی پمپ بنزین بین راهی ,dwg پروژه طراحی مجتمع چند منظوره( فرهنگی تفریحی توریستی گردشگری) ,طراحی مرکز بازی و سرگرمی,dwg , پلان اتوکد طراحی مجموعه تفریحی توریستی اقامتی,dwg , نقشه های طراحی مجموعه خدماتی رفاهی بین راهی,dwg , پلان اتوکد طراحی مجتمع تفریحی رفاهی,dwg ,پلان ویلای تفریحی,dwg ,پلان خانه های ساحلی و تفریحی,dwg , پروژه طراحی مجموعه تفریحی توریستی ساحلی,dwg , اتوکد طراحی مرکز تفریح و سرگرمی ,dwg , پروژه اتوکد طراحی مجتمع اسپا و ماساژ و آبدرمانی,dwg نقشه های اتوکد مجموعه اقامتگاه ساحلی نقشه های اتوکد مجموعه توریستی تفریحی پکیج نقشه های پارک وفضای سبز - شامل 10 پروژه در قالب اتوکد نقشه های اتوکد رستوران ساحلی ( اتوکد – رندر ) , پروژه اتوکد طراحی مجتمع اسپا و ماساژ و آبدرمانی,

بررسی پلان اتوکد ترمینال صفه اصفهان

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی پلان اتوکد ترمینال صفه اصفهان تاریخ ایجاد 16/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: dwg قیمت: 3800 تومان تعدادمشاهده 1

بهترین و دقیق ترین پلان اتوکد ترمینال صفه اصفهان
بخشی از مطالب:


ترمینال صفه یکی از پرتردد ترین ترمینال های استان اصفهان است که شرکت های مسافربری بسیاری را در خود جای داده است.
ترمینال صفه با مساحت ۴۵ هزار متر مربع با زیربنای ۱۲۰۰۰ متر مربع و 10000 متر مربع فضای سبز در داد ماه ۱۳۷۰افتتاح شده است.
کلمات کلیدی مرتبط:
,بهترین و دقیق ترین ,پلان , اتوکد ,ترمینال , صفه ,اصفهان , , , , ,ترمینال ,صفه یکی از پرتردد ترین ,ترمینال های استان ,اصفهان است که , شرکت های مسافربری بسیاری را در خود جای داده است. ,ترمینال ,صفه با مساحت ۴۵ هزار متر مربع با زیربنای ۱۲۰۰۰ متر مربع و 10000 متر مربع فضای سبز در داد ماه ۱۳۷۰, مقالات مرتبط در این دسته بررسی پلان اتوکد پل خواجو اصفهان پلانهای اتوکد مجتمع تفریحی توریستی به همراه رندرها نقشه های اتوکد مجموعه توریستی فرهنگی - پارک آمفی تئاتر فضای باز ,طراحی پمپ بنزین بین راهی ,dwg پروژه طراحی مجتمع چند منظوره( فرهنگی تفریحی توریستی گردشگری) ,طراحی مرکز بازی و سرگرمی,dwg , پلان اتوکد طراحی مجموعه تفریحی توریستی اقامتی,dwg , نقشه های طراحی مجموعه خدماتی رفاهی بین راهی,dwg , پلان اتوکد طراحی مجتمع تفریحی رفاهی,dwg ,پلان ویلای تفریحی,dwg ,پلان خانه های ساحلی و تفریحی,dwg , پروژه طراحی مجموعه تفریحی توریستی ساحلی,dwg , اتوکد طراحی مرکز تفریح و سرگرمی ,dwg , پروژه اتوکد طراحی مجتمع اسپا و ماساژ و آبدرمانی,dwg نقشه های اتوکد مجموعه اقامتگاه ساحلی نقشه های اتوکد مجموعه توریستی تفریحی پکیج نقشه های پارک وفضای سبز - شامل 10 پروژه در قالب اتوکد نقشه های اتوکد رستوران ساحلی ( اتوکد – رندر ) , پروژه اتوکد طراحی مجتمع اسپا و ماساژ و آبدرمانی,

بررسی پلان اتوکد ترمینال کاوه اصفهان

درخواست حذف این مطلب
فهرست مطالب: بررسی پلان اتوکد ترمینال کاوه اصفهان تاریخ ایجاد 16/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: dwg قیمت: 3800 تومان تعدادمشاهده 1
بهترین و دقیق ترین پلان اتوکد ترمینال کاوه اصفهان
بخشی از مطالب:


ترمینال کاوه ، بزرگترین ترمینال مسافربری در شهر اصفهان است.فاز اول ترمینال کاوه اصفهان در شمال شهر اصفهان با مساحتی نزدیک به 100000 مترمربع و 30000 مترمربع زیربنا و 25000 مترمربع فضای سبز در آذرماه 1370 افتتاح شده است و هم اکنون 16 شرکت مسافربری بطور متوسط روزانه حدود 12 هزار نفر مسافر را از ترمینال کاوه اصفهان به اقصی نقاط کشور انتقال میدهند.
کلمات کلیدی مرتبط:
بهترین و دقیق ترین , پلان ,اتوکد ,ترمینال ,کاوه , اصفهان , , , , ,ترمینال کاوه ، , بزرگترین ,ترمینال , مسافربری در شهر , اصفهان است. , , , ,فاز اول , ترمینال , کاوه , اصفهان در ,شمال شهر اصفهان , , مقالات مرتبط در این دسته ,طراحی ترمینال اتوبوس بین شهری,dwg ,طراحی فرودگاه به همراه سازه سقف,dwg ,طراحی فرودگاه ,dwg ,طراحی کامل فرودگاه به همراه آشیانه,dwg نقشه هاای اتوکد طراحی و معماری ترمینال اتوبوس بین شهری , پلان های اتوکد طراحی معماری فرودگاه مسافربری,dwg , نقشه های اتوکد طراحی فرودگاه مسافربری,dwg , نقشه های اتوکد طراحی فرودگاه بین المللی,dwg , نقشه های اتوکد طراحی رستوران و تالار پذیرایی,dwg , پلانهای اتوکد طراحی فرودگاه بین المللی,dwg , طرح تری دی سه بعدی اتوکد فرودگاه اثر کالاتراوا,dwg مجموعه و پکیج استثنایی 60 پروژه اتوکدی فرودگاه و ترمینال هوایی , پلان اتوکد معماری فرودگاه بین المللی مسافربری,dwg , نقشه اتوکد معماری فرودگاه مسافربری,dwg ,نقشه اتوکد معماری فرودگاه مسافربری,dwg ,نقشه اتوکد معماری فرودگاه جهت شهرکوچک,dwg ,نقشه اتوکد معماری ترمینال فرودگاه مسافری,dwg ,نقشه اتوکد معماری ساختمان ورودی فرودگاه,dwg ,نقشه اتوکد معماری فرودگاه مسافربری,